anbi

 

 

 

 

 

 

ANBI gegevens Natuurbelang

 

Financieel jaarverslag 2014

 

Financieel jaarverslag 2013

 

Onze natuur heeft uw steun nodig.

 

Items

 

Ruiterpad

 

ATB Zandvoort

 

 

Archief

 

nieuwsbrief

Er is nu een mogelijkheid om u te abonneren op de nieuwsbrief. Zo blijft u op de hoogte van al wat gebeurt in de Amsterdamse Waterleidingduinen.

 

 

 

 

Stichting Natuurbelang Amsterdamse Waterleidingduinen

 

Stand van zaken fietspad door Amsterdamse Waterleidingduinen.

19 december 2013 is er door de provincie Noord-Holland officieel vergunning aangevraagd voor de aanleg van het fietspad aan de Noordoost kant van de Amsterdamse Waterleidingduinen. Zonder bezwaarprocedures zal uiterlijk in mei 2014 vergunning worden verleend en is het fietspad een feit.

 

Natuurbelang is druk met deze zaak bezig en procedures aan het voorbereiden. Wat ons betreft zal het fietspad er niet komen. De noodzaak van het fietspad is nooit aangetoond, er zijn prima alternatieven door Bentveld en Aerdenhout en er gaat veel ongerept duingebied verloren.

 

We hebben volop steun van het publiek nodig. De noodzakelijke juridische procedures zijn kostbaar. Elke donatie, hoe klein ook is welkom.

 

Donatie pagina

 

 

Ruiterpad 'De Lus'

Amsterdam, November 2013

 

Na jarenlang procederen tegen het illegaal, zonder vergunning, aangelegde ruiterpad nabij ingang Pannenland in de AWD (ruiterpad 'de Lus') heeft Waternet besloten dit pad te verwijderen. Dit besluit kwam enige dagen voordat er een rechtszaak bij de Raad van State tegen Waternet zou dienen over dit pad.

Fijn dat de natuur nu heeft gewonnen. Meer weten hoe dit is verlopen - lees hier meer

 

 

ATB route Zandvoort

Zandvoort, maart 2014

 

Langs het circuit is een mountainbike route (ATB) aangelegd. Deze route is volledig zonder vergunning aangelegd terwijl de route toch deels door beschermd natuurgebied loopt. Natuurbelang heeft de provincie Noord-Holland in 2013 verzocht handhavend op te treden. Inspecteurs constateerden hierop mogelijke natuurschade zodat een vergunning noodzakelijk is. Nu in maart 2014 zal de provincie moeten beoordelen of er vergunning verleend zal worden.

Tot nu toe is er geen enkele natuurorganisatie die zich met deze zaak bezighoudt.

Het belang van Natuurbelang als een kleine onafhankelijke stichting die niet afhankelijk is van subsidies is hiermee eens te meer duidelijk geworden. - lees hier meer -

 

 

Natuurbelang bescherming Noord- en Zuid-Holland

Heemskerk, Januari 2014

 

In 2014 zijn de statuten gewijzigd. De belangrijkste wijziging is de begrenzing van het gebied waar wij actief zijn. Het is nu statutair mogelijk op te treden in alle duingebieden in Noord- en Zuid-Holland en aangrenzende gebieden.

Deze wijziging kwam direct al van pas in verband met de plannen van de illegaal aangelegde mountainbike route bij circuit Zandvoort.

 

 

ANBI.

Stichting Natuurbelang is geregistreerd als ANBI organisatie. Donaties aan de stichting kunnen als gift van de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting worden afgetrokken.

zie ANBI

 

 

 

 

Beginselverklaring

DeĀ  Amsterdamse Waterleidingduinen is het grootste wandelgebied van Nederland. De recreatieve druk is er groot. De beheerder Waternet wil samen met de provincie Noord-Holland een fietspad door de de AWD aanleggen. Mocht dat lukken dan stromen de racefietsers toe. Ook kunnen mountainbikers het beschermd natuurmonument binnentrekken, en dan is het voorgoed gedaan met de rust. ..meer ..