anbi

 

 

 

 

 

 

ANBI gegevens Natuurbelang

 

 

Financieel jaarverslag 2015

 

Financieel jaarverslag 2014

 

Financieel jaarverslag 2013

 

Onze natuur heeft uw steun nodig.

 

Items

 

Ruiterpad

 

ATB Zandvoort

 

 

Archief

 

nieuwsbrief

Er is nu een mogelijkheid om u te abonneren op de nieuwsbrief. Zo blijft u op de hoogte van al wat gebeurt in de Amsterdamse Waterleidingduinen.

 

 

 

Stichting Natuurbelang

6 dec 2016 Gewonnen! Na 7 jaar strijd, geen fietspad door de Waterleidingduinen.

 

Na 7 jaar is er eindelijk een uitspraak tegen het fietspad door de Amsterdamse Waterleidingduinen. De rechtbank geeft ons op alle punten gelijk en de vergunning die de provincie had verstrekt wordt als gevolg daarvan vernietigd. Er komt dus voorlopig geen fietspad. Wel kan de provincie Noord-Holland nog in hoger beroep gaan.

Dit is een erg belangrjk uitspraak. Zeven jaar geleden begon het allemaal. Was er plotseling dat plan om een fietspad dwars door de duinen aan te leggen. Heel vreemd als je bedenkt dat de honderd jaar daarvoor dat absoluut ondenkbaar was.

Gesteund door 14.405 handtekeningen en een grote actiewandeling was dit in 2009 een van de grote acties in de natuur. Spraakmakend ook omdat de Amsterdamse Waterleidingduinen het laatste grote aaneengesloten wandelgebied van Nederland is waar gezien alle steunbetuigingen blijkbaar veel behoefte aan was en is.

Keer op keer werden plannen aangepast omdat wij elke keer weer kon aantonen dat de plannen slecht voor de natuur waren. Bovendien, er is een goed alternatief voorhanden. ....lees hier verder het hele verhaal...

 

Help de vogels op Texel te beschermen.

 

De geplande 100 km lange mountainbike route voert kilometers vlak langs bekende broedgebieden en dat is erg ongunstig voor de vogels daar. Door verstoring van hun leefgebied verdwijnen de vogels en neemt het broedsucces af. De route voert over een lengte van vele kilometers vlak langs bekende broedgebieden. 
Volgens Staatsbosbeheer voert de route veelal over al bestaande paden. Toch beschrijven ze in een uitvoerig bestek meer dan 100 maatregelen om de route te maken. Maaien van bermen maar ook verwijderen van struiken, bosschages  en bomen. Klepelen van kwetsbare natuur. Klepelen is een methode om zonder pardon alles op een route te versnipperen en levert een ongelooflijke schade op. ....meer...

 

Bescherm de kust en teken de petitie

 

Het kabinet wil de regels voor het bebouwen van kustgebieden versoepelen. Het kabinet stelt zich op het standpunt dat ook dan nog de kust en de natuur goed is beschermd via de Natuurbeschemingswet. Er zijn echter al heel wat plannen die ter inzage liggen. Het gevaar is groot dat de kust inderdaad volgebouwd gaat worden. Eenmaal ingediende plannen zijn niet eenvoudig van tafel te krijgen. Het is veel eenvoudiger als we deze weg eenvoudig niet inslaan.

 

Donderdag 21 januari 2016 zouden de plannen al opgenomen kunnen worden in de omgevingswet.

Daarom zal Natuurmonumenten dinsdag 19 januari 2016 meer dan 50.000 handtekeningen aanbieden aan de kamercommissie Infrastructuur en Milieu.

 

U kunt hier de petitie ondertekenen.

https://beschermdekust.nl/

 

Stichting Natuurbelang staat tegenover Staatbosbeheer in de rechtszaak over de MTB-route Schoorl

 

Oktober 2015. Stichting Natuurbelang is als enige natuurorganisatie in Nederland naar de rechter gestapt om de uitbreiding van de MTB route in Schoorl te verbieden. Wij staan staan tegenover Staatsbosbeheer.

 

David tegenover Goliath. Passie en liefde voor de natuur tegenover de 51 miljoen omzet die Staatsbosbeheer elk jaar genereert. Andere bekende organisaties zoals Duinbehoud of Natuurmonumenten maken geen bezwaar tegen de nieuwe route. Stichting Duinbehoud heeft dit zelfs expliciet kenbaar gemaakt aan de provincie.

 

Schandalig als je bedenkt dat de uitbreiding 16 km nog ongestoord natuurgebied doorkruist. Staatsbosbeheer faciliteert de route op alle mogelijke manieren en werkt nauw samen met de MTB-organisatie. De route gaat dwars door Natura-2000 gebied dat streng beschermd zou zijn onder Europese Habitat Richtlijn. De MTB-route kruist maar liefst op 64 plaatsen wandel- en/of ruiterpaden en zal een grote impact hebben op de vogelstand en de natuurwaarden.

 

- lees hier het hele artikel

 

 

 

Stand van zaken fietspad Waterleidingduinen'

Oktober 2015

 

Is de komst van een fietspad door het grootste natuurgebied van ons land, de Amsterdamse Waterleidingduinen, waar je nog kan wandelen zonder uit te hoeven wijken voor hordes fietsers of roepende mountainbikers, onvermijdelijk?

 

Dan is het deels gedaan met de rust en stilte, ‘goederen’, die in ons overdrukke landje steeds schaarser worden. In augustus heeft de provincie Noord-Holland verklaard dat er -op grond van de wettelijke voorschriften- ’geen bedenkingen’ tegen de aanleg zijn.

 

Daar denken wij helaas anders over en onze advocaat van Prakken d’Oliveira uit Amsterdam eveneens. Ons bezwaarschrift tegen de vergunning die de gemeente Zandvoort begin oktober kon verstrekken na deze provinciale goedkeuring, is momenteel onderweg De rechter zal het verlossende woord moeten uitspreken, en dat zal nog enige maanden op zich laten wachten.

 

- lees hier het hele artikel

 

 

Stand van zaken fietspad door Amsterdamse Waterleidingduinen.

19 december 2013 is er door de provincie Noord-Holland officieel vergunning aangevraagd voor de aanleg van het fietspad aan de Noordoost kant van de Amsterdamse Waterleidingduinen. Zonder bezwaarprocedures zal uiterlijk in mei 2014 vergunning worden verleend en is het fietspad een feit.

 

Natuurbelang is druk met deze zaak bezig en procedures aan het voorbereiden. Wat ons betreft zal het fietspad er niet komen. De noodzaak van het fietspad is nooit aangetoond, er zijn prima alternatieven door Bentveld en Aerdenhout en er gaat veel ongerept duingebied verloren.

 

We hebben volop steun van het publiek nodig. De noodzakelijke juridische procedures zijn kostbaar. Elke donatie, hoe klein ook is welkom.

 

Donatie pagina

 

 

Ruiterpad 'De Lus'

Amsterdam, November 2013

 

Na jarenlang procederen tegen het illegaal, zonder vergunning, aangelegde ruiterpad nabij ingang Pannenland in de AWD (ruiterpad 'de Lus') heeft Waternet besloten dit pad te verwijderen. Dit besluit kwam enige dagen voordat er een rechtszaak bij de Raad van State tegen Waternet zou dienen over dit pad.

Fijn dat de natuur nu heeft gewonnen. Meer weten hoe dit is verlopen - lees hier meer

 

 

ATB route Zandvoort

Zandvoort, maart 2014

 

Langs het circuit is een mountainbike route (ATB) aangelegd. Deze route is volledig zonder vergunning aangelegd terwijl de route toch deels door beschermd natuurgebied loopt. Natuurbelang heeft de provincie Noord-Holland in 2013 verzocht handhavend op te treden. Inspecteurs constateerden hierop mogelijke natuurschade zodat een vergunning noodzakelijk is. Nu in maart 2014 zal de provincie moeten beoordelen of er vergunning verleend zal worden.

Tot nu toe is er geen enkele natuurorganisatie die zich met deze zaak bezighoudt.

Het belang van Natuurbelang als een kleine onafhankelijke stichting die niet afhankelijk is van subsidies is hiermee eens te meer duidelijk geworden. - lees hier meer -

 

 

Natuurbelang bescherming Noord- en Zuid-Holland

Heemskerk, Januari 2014

 

In 2014 zijn de statuten gewijzigd. De belangrijkste wijziging is de begrenzing van het gebied waar wij actief zijn. Het is nu statutair mogelijk op te treden in alle duingebieden in Noord- en Zuid-Holland en aangrenzende gebieden.

Deze wijziging kwam direct al van pas in verband met de plannen van de illegaal aangelegde mountainbike route bij circuit Zandvoort.

 

 

ANBI.

Stichting Natuurbelang is geregistreerd als ANBI organisatie. Donaties aan de stichting kunnen als gift van de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting worden afgetrokken.

zie ANBI

 

 

 

 

Beginselverklaring

De  Amsterdamse Waterleidingduinen is het grootste wandelgebied van Nederland. De recreatieve druk is er groot. De beheerder Waternet wil samen met de provincie Noord-Holland een fietspad door de de AWD aanleggen. Mocht dat lukken dan stromen de racefietsers toe. Ook kunnen mountainbikers het beschermd natuurmonument binnentrekken, en dan is het voorgoed gedaan met de rust. ..meer ..