Anbi gegevens

Naam Stichting.
Stichting Natuurbelang Amsterdamse Waterleidingduinen
Stichting Natuurbelang

 

RSIN. 820988509

Adres.
Begijnenweide 138
Heemskerk

Namen en functie bestuursleden
H. Hobo, voorzitter.
A. Berkemeijer, penningmeester, secretaris

Beloningsbeleid.
De bestuurders en vrijwilligers werken zonder vergoeding of beloning voor de stichting. De bestuurders krijgen geen vergoeding voor gemaakte kosten zoals parkeergelden, telefoonkosten, kantoorkosten. Gezien het ideële karakter van de stichting worden zij geacht dit zelf te bekostigen. Wanneer bestuursleden uit hoofde van hun expertise kennis inbrengen eventueel via een bedrijf waarvan zijn (mede)eigenaar zijn wordt daarvoor geen vergoeding gegeven.

Financieel resultaat 2016

Beleidsplan

Uitgeoefende activiteiten in 2016.
Via Facebook en Twitter is de achterban geïnformeerd over relevante onderwerpen aangaande de natuur in Nederland.

 • Bestuderen van invloed van aanleg nieuwe ingang Amsterdamse Waterleidingduinen bij Langevelderslag.
 • Onderzoek naar de gevolgen van een begraafplaats in Heerenduin bij Velsen voor de natuurwaarden. Bezwaarprocedure ingezet i.v.m vergunning voor Natuurbeschermingswet.
 • Uitvoeren van ecologisch onderzoek i.v.m de voorgenomen aanleg van het fietspad door de Waterleidingduinen.
 • Voorbereiden en voeren van een beroepsprocedure bij de Rechtbank i.v.m aanleg van het fietspad door de Waterleidingduinen. Dit is een doorlopend project dat in 2009 is gestart.
 • Inventariseren van gedode Zandhagedissen en andere dieren op fietspaden in de Schoorlse Duinen, Noord-Hollands duingebied en Nationaal Park Zuid-Kennemerland.
 • Maken bezwaarprocedure i.v.m. vergunning voor 100 km Mountainbike tracé op Texel. Voeren van overleg met betrokken instanties.
 • Overleg met en advisering van belanggroepering inzake boskap 100 hectare in Schoorlse Duinen.
 • Overleg met en advisering van belanggroeperingen inzake verschillende Natuurbegraafplaatsen .o.a Bonnenpolder in Zuid-Holland.
 • Inspraak inzake bosbeheervisie Waterleidingduinen, overleg belanghebbenden.
 • Onderzoek naar een mogelijk mountainbike pad in Meijendel in Zuid-Holland ter plaatse. Informeren bezoekers ter plaatse d.m.v gesprekken en flyeren.
 • Onderzoek naar de relevantie van PAS i.v.m vergunningen.
 • Onderzoek naar recreatieve ontwikkelingen in Schoorlse Duinen. Bezwaarprocedure tegen vergunning recreatie trein Schoorlse Duinen.
 • Maken van foto- en videomateriaal om achterban te informeren. Bijvoorbeeld video van Zandhagedissen en recreatie.
 • Informeren politieke partijen bij relevante projecten (Schoorlse Duinen)
 • Onderzoek naar de gevolgen van een begraafplaats in Heerenduin bij Velsen voor de natuurwaarden. Bezwaarprocedure ingezet i.v.m bestemmingsplan Velsen -Duingebied.
 • Het doen van verkeerstellingen m.b.t de bezwaarprocedure fietspad Amsterdamse Waterleidingduinen
 • Onderzoek en zienswijze m.b.t. mountainbikeroute Schoorlse duinen