projecten

Een selectie uit projecten waar we intensief mee bezig zijn. In de praktijk betekent dat het geven van informatie aan belangstellenden, door verspreiden van folders of direct bij de ingang van een gebied belangstellenden informeren.  Het informeren van politici van gemeenteraad of provinciale staten. 

Geen pretpark in Natuurgebied twiske

Natuurgebied Twiske heeft grootse plannen voor een camping en grote festivals. Maar kan dat wel samengaan met de natuurdoelstelling?

In samenwerking met een stichting Hart voor Twiske bekijken we wat de mogelijkheden zijn om de natuur in Twiske te beschermen. De Noordse woelmuis komt er nog steeds voor. al die extra recreatie zal voor dit beschermde diertje grote gevolgen hebben.  ..lees verder..

Sallandse heuvelrug - mtb

Een grote mountainbikeroute in de Sallandse Heuvelrug maakt vele slachtoffers onder zandhagedissen en hazelwormen. In samenwerking met stichting NatuurAlert maakten wij een handhavingsverzoek.

Door een natuuronderzoeker is sinds 2018 het effect van het mountainbikepad op beschermde dieren in kaart gebracht. Jaarlijks worden er vele dieren doodgereden op het MTb tracé. Wij hebben meegewerkt aan een handhavingsverzoek.  ..lees verder..

Circuit Zandvoort stikstofzaak

In 2020 wil het Circuit Zandvoort de eerste races met de Formule 1 rijden. Wij zijn een rechtszaak gestart tegen de stikstofuitstoot van de grote aantallen bezoekers en de race autos.

De stikstof uitstoot van de races is aanzienlijk en werkt door tot in de duingebieden. De duinen hebben al veel te lijden van een te hoge stikstofdepositie, de extra belasting van het circuit is wettelijk onmogelijk. Toch kreeg het circuit een vergunning, wij vechten die aan, tot aan de Raad van State. ..lees verder..

Circuit Zandvoort Asfaltstort

Circuit Zandvoort stort zonder vergunning asfalt op leefgebied van de zandhagedis en rugstreeppad. 

Bij toeval kwamen wij erachter dat sommige zandvlaktes wel heel donker waren geworden. Na een handhavingsverzoek van ons bleek dat Circuit Zandvoort op leefgebied asfaltbrokken had gestort. Een opmerkelijke zaak omdat asfalt nu plotseling beter blijkt dan zand voor de dieren. ..lees verder..

Circuit Zandvoort de zandhagedis en rugstreeppad

In 2020 wil het Circuit Zandvoort de eerste races met de Formule 1 rijden. Dat heeft grote gevolgen voor de natuur en de leefomgeving van omliggende gemeenten.

Stichting Natuurbelang is een van de natuurorganisaties die grote races zoals de Formule 1 ontoelaatbaar vinden omdat er  teveel negatieve effecten zijn op de omgeving. Stichting Natuurbelang zet zich al ruim 10 jaar in voor de bescherming van de kwetsbare natuur in Noord- en Zuid-Holland  ..lees verder..

Bomenkap Waterleidingduinen

De eerste bosvisie versie Waterleidingduinen maakte van het beschermde gebied een soort productiebos met enorm veel verlies aan bos. Na gesprekken met politici door ons is dat niet doorgegaan.

Na uitvoerig overleg van ons met de raadscommissie van Amsterdam heeft de commissie in meerderheid besloten dat deze bosbeheervisie een veel te grote impact heeft op de natuurwaarden van de Waterleidingduinen. De commissie heeft Waternet de opdracht meegegeven alle kap plannen voorlopig niet uit te voeren en eerst een nieuwe visie te schrijven zonder productie doelstelling.Die nieuwe versie staat gepland voor voorjaar 2018. ..lees verder..

Een illegaal pad in de Waterleidingduinen moet weg

Zonder vergunning of natuurtoets werd in  de Waterleidingduinen Bij Langevelderslag een nieuwe ingang en pad gemaakt. Dit was een van de stille delen van de Waterleidingduinen. Ondanks onze protesten  maakte Waternet de beheerder het pad. Veel beschermd Grijsduin ging verloren. Wij vroegen handhaving en kregen die. 

De hoorcommissie van de provincie vond de schade aan de natuur te groot. Het was duidelijk een aangelegd pad wat duidelijk werd door de bewegwijzering. Volgens Waternet was het pad vanzelf ontstaan. Wij kregen gelijk, het pad moest worden verwijderd. ..lees verder..

3000 konijnen redden

Wij voeren actie tegen schieten van 3000 konijnen o pde Kennemer Golfclub Zandvoort. Onbegrijpelijk want het gaat niet goed met de konijnenstand  in de duinen.

Zandvoort. Drieduizend konijnen worden afgeschoten op de golfbaan wegens overlast als het aan de golfbaan ligt. De provincie Noord-Holland verleende al vergunning.  Wij maakten bezwaar en hebben ons standpunt verdedigd bij de hoorcommissie van de provincie. Schieten is overbodig, er is een goed alternatief door een ander hek om de golfbaan te zetten en de konijnen te verplaatsen in het omliggende duin. ..lees verder..

Texel 100 km mountainbikeroute

Op Texel is al jaren een MTB route van circa 7 km lengte. Staatsbosbeheer heeft nu besloten om de route tot 100 km te verlegen. 

Na een bezwaar tegen alle natuurgevolgen zijn er gesprekken gevoerd tussen Natuurbelang, de Wielervereninging en voorzitter Nationaal Park Texel. Na goed overleg is de route verlegd om de meest kwetsbare gebieden te ontzien. In onze opinie kan de route best een paar kilometer minder lang worden om zo gevoelige gebieden te sparen. De MTB route gaat grotendeels vlak langs het Natura 2000 gebied wat de schade vermindert. ..lees verder..

Geen fietspad waterleidingduinen

Natuurbelang heeft het unieke wandelgebied kunnen behouden dankzij  goed onderzoek wat duidelijk maakte dat een fietspad door dit gebied niet samenging met de natuurdoelstellingen.

Uiteindelijk zijn er 3 verschillende fietspad tracés bedacht die allemaal bestreden moesten worden. Zienswijzen, bezwaren, voorlopige voorzieningen, deskundigen rapporten, nog meer rapporten. Dit project is complex geweest. Maar uiteindelijk kan na 8 jaar strijd de vlag uit. De Waterleidingduinen blijven een exclusief wandelgebied tot grote vreugde van velen. Hiermee is een grote recreatiebehoefte ingedekt. Het enige en grootste wandelgebied van Nederland blijft behouden precies zoals de laatste 100 jaar. Uniek voor Nederland.  ..lees verder..

Natuurbegraafplaats bij Velsen

Een rustig beschermd Duinbos zou worden opgeofferd voor een natuurbegraafplaats van vereniging Natuurmonumenten. eigen onderzoek van ons maakte duidelijk dat de schade enorm zou zijn. 

Natuurmonumenten wilde in het rustige Duinbos van Heerenduin een Natuurbegraafplaats realiseren. Er zou zogezegd maar 33 m2 bos verdwijnen volgens een onderzoek van een ecologisch advies bureau. Wij berekenden het verlies echter op 6000 m2. Grijs duin en Duinbos wat verloren zou gaan en onrust voor vogels. De argumenten in de zienswijze waren zo sterk dat we de gang naar de rechter met plezier wilden maken, winst was bijna zeker. Natuurmonumenten zag dat ook en besloot de aanvraag in te trekken en af te zien van een begraafplaats. Winst voor de natuur. Wel jammer dat Natuurmonumenten deed voorkomen naar de pers dat zij zelf tot de slotsom waren gekomen dat er teveel natuurschade zou zijn.

voorlopig geen MTB in Schoorlse duinen

Staatsbosbeheer wilde de 16 km lange route deels verleggen en verlengen tot 24 km. Eigen onderzoek van ons en rechtszaken heeft het gebied voorlopig gespaard van dit onzalige plan. 

In 2015 heeft Staatsbosbeheer in samenwerking met de MTB ‘ers circa 17 km nieuw MTB pad aangelegd in de Schoorlse Duinen. Wij hebben duizenden handtekeningen opgehaald onder de bevolking. De nieuwe route loopt door zeer druk gebied en kruist 64 wandelpaden. Drukke paden waar veel families met kinderen wandelen.  Vanwege veiligheid is het nieuwe tracé alleen daarom al onaanvaardbaar. Bovendien is er veel schade te verwachten aan het Duinbos en de zandhagedis en Dennenorchis. Wij stellen een alternatief voor. Raad van State besluit dat vergunning voor nieuwe MTB tracé onterecht is verleend en moet worden overgedaan.  ..lees verder..

illegaal Ruiterpad moet weg

Waterleidingduinen. Dit ruiterpad werd zonder vergunning aangelegd door beschermd Grijs duin. Wij vroegen een natuurtoets aan. Die natuurtoets was vernietigend; het ruiterpad vernielde 6000 m2 beschermd habitat.

Ondanks een vernietigende natuurtoets wilde waternet het ruiterpad niet weghalen. Uiteindelijk stapten wij naar de rechtbank. Vlak voor de zitting besloot Waternet alsnog het ruiterpad op te heffen. ..lees verder..

pwn fietspad voorstel

PWN, RUSTGEBIED blijft rustig

Een rustig stuk Duinbos zou worden opgeofferd voor een fietspad. Wij ontwikkelden een alternatief waarbij het rustgebied niet zou worden opgeofferd voor een fietspad. 

Bij ingang Zeeweg van het Nationaal Park Kennemerland-Zuid wilde PWN een fietspad openen door een relatief rustig duin waar veel vogels zitten. Onnodig vonden wij er liep op een paar honderd meter afstand al een fietspad. Dat opknappen zou een stil gebied sparen. Wij stelden een goed alternatief op wat uiteindelijk na overleg werd geaccepteerd. Weer een stuk natuur rustig gebleven.