Wat doen we

De natuur is geen pretpark, dat geeft nog het best weer hoe Stichting  Natuurbelang denkt over de bescherming van Natura 2000 natuurgebieden in Noord- en Zuidholland. De toenemende recreatiedruk heeft grote gevolgen voor de flora en fauna. De stichting Natuurbelang volgt de ontwikkelingen nauwlettend en bekijkt of de balans tussen natuur en recreatie voldoende gewaarborgd is.  De bescherming van de natuur staat voorop en de mens is te gast.

Wij overleggen met politiek, gemeenten en provincie. We informeren omwonenden via mail, Facebook, Twitter en ter plekke.  We denken mee over alternatieven. We maken bezwaarschriften als de plannen negatieve gevolgen hebben voor de natuurdoelstellingen.

Op onze projecten pagina kunt u zien waar we ons de afgelopen jaren mee bezig gehouden hebben.

Meedenken en advies

Nieuwe plannen voor een natuurgebied kunnen snel ontstaan. Omwonenden en bewoners beginnen vaak snel een actie. Handtekeningen verzamelen is vaak de eerste stap. Maar hoe verder? Wellicht kunnen we u op weg helpen. Natuurbelang kan niet alle zaken zelf doen maar bewoners die in de buurt wonen zijn vaak het best op de hoogte van de situatie. Een actie opzetten lukt vaak wel maar hoe dan verder? Wij proberen te adviseren in het traject daarna. Hoe om te gaan met politiek, juridische procedures, keuze van een advocaat, de valkuilen.