bezwaar maken, hoe doe je dat?

Hoe maak je bezwaar tegen een vergunning.

Hoe pak je het aan als er plotseling een vergunning is verleend voor een project waar je het niet mee eens op. Dat kan een aanvraag zijn voor de kap van bomen, of een fietspad, of een MTB route of een parkeerplaats , dat maakt niet uit.
Hier een aantal tips.
• Laat je niet ontmoedigen. Dat is wel de belangrijkste tip. Vergunningen zijn niet zomaar van tafel. Het kan jaren duren voordat je gewonnen hebt. Met tussenpozen zul je er af en toe tijd in moeten steken. Elkaar af en toe wat motiveren is belangrijk.
• Zoek mensen die het met je eens zijn en willen meedenken. Er is zeker in het begin veel te doen. Handtekeningen verzamelen, mensen informeren, misschien een folder verspreiden. Je hebt een groep om je heen nodig die meedenkt.

Fase 1. De politici moeten nog beslissen.

Aandacht krijgen voor je actie.
• Verzamel handtekeningen. Dat doe je het snelst door op petities.nl een petitie te starten. Maar je kunt ook ter plekke handtekeningen verzamelen.
• Maak een Facebook pagina voor je actie en een link naar je handtekeningen actie pagina op petities.nl.

Pers.

Informeer de pers. De pers verslaat nieuws maar dan moet er wel iets te melden zijn. Boze burgers die ergens tegen opstand komen is vaak wel nieuwswaardig. Maakt er iets van waar de pers wat aan heeft en wat blijft hangen bij je doelgroep. Worden er bomen gekapt, versier ze met een lint of schilder er een hartje op (met afwasbare verf).
Politiek.
Het is belangrijk dat de gemeenteraad op de hoogte is van de plannen en de actie van de bewoners. Bel de fracties van de partijen en maak een afspraak. Voordat je erheen gaat maak je een kort overzicht met uitleg van de actie, het waarom etc. Er is vaak maar weinig tijd, een half uur per fractie, gebruik die tijd goed. Bedenk van tevoren goed wie wat zegt. Als je met drie mensen erheen gaat is het goed om te zorgen dat iedereen wat te zeggen heeft maar overleg vantevoren de inhoud. Blijf bij de kernpunten en ga niet door elkaar heen praten. Vorm een front met duidelijk punten.
Spreek in op de relevante commissievergadering. Gaat het over bomenkap dan moet je de commissie hebben die het openbaar groen behandelt. Dat is even wat uitzoekwerk. Je kunt altijd de griffie van de gemeente bellen welke commissie je moet hebben. Inspreken is tijdgebonden. Meestal krijg je 2 of 3 minuten. Wees kernachtig in je betoog met heldere standpunten. Je kunt meestal voor de vergadering over elk willekeurig punt in je gemeente inspreken.
Als de plannen ondanks al je inspanningen door de politici worden goedgekeurd kom je in fase 2 terecht.

Kosten advocaat.

Als privé persoon moet je altijd de griffiekosten betalen, circa 167,00 euro. De advocaat kan duizenden kosten. Een rechtsbijstand verzekering is maar ten dele nuttig. Je krijgt dan een advocaat toegewezen, dat kan iemand zijn die er niet veel zin in heeft. Dat hoor je nog wel eens. Er is een uitspraak geweest dat je al in de eerste fase zelf een advocaat mag uitzoeken die dan wordt betaald uiteraard door de verzekering. Ze zullen je daar niet snel op wijzen, dat is duur voor de verzekering maar kan je zaak ten goed komen.

Een stichting betaalt 330 euro griffiekosten maar kan wel subsidie aanvragen per zaak. Dat scheelt enorm in de kosten.

 Fase 2. De rechter.

De plannen zijn goedgekeurd door de gemeenteraad of provincie. Dan is het tijd om het juridische traject in te gaan. Dat lijkt lastiger dan het is.
• Zoek een advocaat. Stichting Natuurbelang kent er wel een paar. Dit is erg belangrijk. De kleinste foutjes kunnen er voor zorgen dat in een later stadium, de zaak alsnog verloren wordt. Gaat het om bomenkap en je vergeet in je bezwaar de gevolgen voor bv. vleermuizen te noemen dan kun je daar later niet op terugkomen. Misschien is dat wel een doorslaggevend argument maar daar heeft de rechter niets mee te maken. Je mag geen argumenten extra opnemen die je in eerste instantie niet noemde. Je mag wel argumenten uitdiepen. Dus als je de vleermuizen wel noemde maar heel kort in algemene bewoordingen dan kun je in een later fase daar vele dieper op ingaan door bijvoorbeeld een deskundigen rapport te laten maken.
• Maak een zienswijze tegen de vergunning. Meestal heb je 6 weken de tijd voor een zienswijze. Een uur te laat en je kunt stoppen. Zorg dus dat je op tijd bent met het indienen van het bezwaar. Let er goed op waartegen je bezwaar maakt. Zorg dat alle gegevens kloppen, zoals aanvraagnummer, adres, kenmerk.
• De aanvrager zal nu je zienswijze beantwoorden. Waarschijnlijk worden al je punten een voor een niet geaccepteerd. Ga daar maar vanuit dan valt het niet tegen.
• De vergunning wordt nu definitief. Dus daarmee kan de aanvrager, bv. De gemeente of provincie aan de slag. Als het een kapvergunning betreft kan de gemeente gaan kappen. Gaat het om een bouwproject dan kan de bouw starten. Je zult nu naar de rechtbank moeten.
• Omdat de start van de activiteiten onherroepelijk schade kan veroorzaken kun je bij de rechtbank een voorlopige voorziening aanvragen. Doe dit zo snel mogelijk nadat de vergunning is ingegaan. De rechtbank zal nu direct, vaak dezelfde dag, de gemeente /provincie bellen dat ze even moeten wachten met activiteiten totdat de voorlopige voorziening is behandeld.
De rechtbank behandelt die meestal binnen een maand. Daarin vraag je de rechtbank om te beslissen dat de gemeente/provincie wacht met starten van de activiteiten totdat de bezwaarprocedure door de rechtbank wordt behandeld. Het kan wel een jaar duren voordat de ‘echte ‘ zaak voorkomt, tot die tijd mag er niets gedaan worden, tenminste als je de voorlopige voorziening wint.

• Echter dan moet je wel goede argumenten hebben. Je belangen worden afgewogen tegen die van de tegenpartij. Een groot bouwproject hou je niet tegen doordat er ergens drie bomen worden gekapt. Je moet ook aantonen dat de zaak spoedeisend is. Bovendien moet je wel ontvankelijk zijn. Bij bomenkap binnen 100 meter van de bomen wonen. Je belangen moeten rechtstreeks geschaad worden. Eventueel kun je naar een stichting stappen die wel ontvankelijk is.

• De rechtzaak. Wees bondig en helder. Tijd is kostbaar. Elk argument dat je in je bezwaar hebt genoemd moet worden bewezen. Als er bomen worden gekapt heeft het geen zin om te zeggen dat ze ‘landschappelijk belangrijk’ zijn. Je zult dan ergens een rapport of gemeentelijk stuk moeten vinden waarin dat staat en daarna verwijzen in je bezwaar inclusief bronvermelding.

Maar het maken van een goed bezwaar is een ander verhaal. Heb je geen advocaat en doe je alles zelf. Dat kan.