over ons

Stichting Natuurbelang is een ANBI genoteerde stichting die zich inzet voor het behoud van natuurwaarden in de natuurgebieden in Noord- en Zuid-Holland. De alsmaar toenemende recreatie legt een grote druk op de natuurgebieden en heeft zijn weerslag op de flora- en fauna. Langs drukke paden broeden minder vogels, dieren worden op fietspaden doodgereden. Natuurbelang kijkt bij een vergunningsaanvraag kritisch naar de argumenten en laat die toetsen door onafhankelijke deskundigen. Met provincie, gemeente of eigenaar proberen wij in overleg tot een oplossing te komen. Eventueel volgen juridische procedures. Natuurbelang is niet afhankelijk van subsidies.

Lees hier de beginselverklaring.

Contact;

info@natuurbelangnederland.nl
tel: 06 – 12 10 28 01

ANBI gegevens  en jaarverslag