donatie

Steun Natuurbelang

Samen maken we de natuur mooier

Natuurbelang zet zich in voor natuurgebieden in Noord- en Zuid-Holland. Uw donatie wordt volledig besteed aan de natuur, naar een project van uw keuze.

Er moet meer besef komen dat niet alles maar kan in de natuur. De intrinsieke waarde van de natuur moet meer benadrukt worden. Stilte en rust zijn belangrijke kernwaarden.

De natuur wordt meer en meer vermarkt. Beherende organisaties vinden steeds weer mogelijkheden om geld te verdienen aan de natuur, ook als die activiteiten ten koste gaan van de natuurwaarden of de rust. Natuurbelang volgt deze ontwikkelingen zeer nauwgezet.

Natuurbelang gaat in gesprek met beheerders als plannen negatieve gevolgen hebben voor flora en fauna en stellen concrete aanpassingen voor.  Soms is er geen alternatief mogelijk en zijn juridische procedures de enige mogelijkheid om de natuur te beschermen. Wij werken samen met deskundigen om vergunningsaanvragen te beoordelen. Vrijwilligers inventariseren eerst de omgeving.

Successen.

Soms is een goed opgebouwde zienswijze voldoende om een beheerder op andere gedachten te brengen en af te zien van een project. Een voorbeeld is de natuurbegraafplaats Heerenduin waar Natuurmonumenten mee stopte na ons bezwaar. Soms is in goed overleg een compromis mogelijk, bijvoorbeeld de mountainbike route Texel of de ingang Koevlak van Nationaal Park Zuid-Kennemerland.
Zit er geen compromis in dan zijn juridische stappen onvermijdelijk zoals bij het fietspad door de Waterleidingduinen waar na 8 jaar strijd de rechter de vergunning voor het fietspad ongeldig verklaarde.  Of de Mountainbikeroute in de Schoorlse Duinen die de rechter verbood.

Een lijst met projecten kunt u vinden onder projecten.

Een deel van uw donatie kunt u terugkrijgen van de belasting

Wij zijn een officieel geregistreerde ANBI organisatie. Dat wil zeggen dat uw donatie aftrekbaar is van de inkomstenbelasting.

  • Uw donatie wordt gebruikt voor het project van uw keuze.
  • o.a griffiekosten en juridische kosten voor uw voorkeur project.
  • informatie materialen

Heeft u vragen mailt u ons dan op onderstaand adres.
email: info@natuurbelangnederland.nl

U kunt opgeven welk project u wilt steunen. Heeft u geen specifiek project voor ogen, kies dan ‘algemeen’. Uw donatie is eenmalig.

Totaal donaties alle projecten.

€2132,00

Naam

E-mailadres*

Project

Bericht

Bedrag €*


 

 


Hieronder vindt u onze bankgegevens als u geen gebruikt kunt maken van Ideal of Paypal.

Triodos bank
NL88 TRIO 0390 3054 05
t.n.v.  Stg. Natuurbelang AWD