donatie

Bedankt dat u deze pagina bekijkt.

Met uw donatie kan de natuur in Noord- en Zuid-Holland nog beter worden beschermd. Er is geld nodig voor onderzoek en juridische procedures. Met vrijwilligers doen we zoveel mogelijk zelf. Uw donatie wordt besteed aan de natuur, er zijn geen overheadkosten, geen kantoor of personeel. Bestuursleden krijgen geen vergoeding.

ANBI

Wij zijn een ANBI genoteerde organisatie. Dat wil zeggen dat uw donatie aftrekbaar is van de inkomstenbelasting. U kunt uw donatie storten op onze bankrekening van de Triodos bank.

 Bankrekening: NL88TRIO0390305405
t.n.v. Stichting Natuurbelang AWD

Wij besteden uw donatie aan;

 • onderzoek uitgevoerd door erkend ecologen
 • griffiekosten voor de rechtbank
 • bijdragen aan juridische procedures
 • informatie materialen

Wij gebruiken uw donatie niet voor;

 • niet voor benzine en autokosten
 • niet voor een kantoor
 • niet voor telefoonkosten
 • niet voor lunches, vergaderingen
 • niet voor vergoedingen voor vrijwilligers

Donatie voor specifiek project.

U kunt een donatie doen voor een speciaal project. Wij houden die dan apart voor de kosten die voor dat specifieke project worden gemaakt. Het gaat dan meestal wel om een iets hogere donatie. Mailt u ons als u daarover vragen heeft.

email: info@natuurbelangnederland.nl

 Belangrijkste redenen om Natuurbelang te steunen

Natuurbelang is een van de weinige Stichtingen die de natuurwaarden als basis heeft. Wij zijn vaak de enigen die optreden tegen weer een mountainbike route dwars door natuurgebieden, of een treintje dat dwars door een natuurgebied rijdt. Een lijst met projecten kunt u vinden onder projecten.

De natuur wordt meer en meer vermarkt. Beherende organisaties vinden steeds weer mogelijkheden om geld te verdienen aan de natuur, ook als die activiteiten ten koste gaan van de natuurwaarden of de rust. Wij voeren in zo’n geval een bezwaarprocedure.

Er moet meer besef komen dat niet alles maar kan en mag in de natuur. De intrinsieke waarde van de natuur moet meer benadrukt worden.

Donateurschap voordelen

 • Wij werken aan een eigen blad met informatie.
 • U kunt altijd contact met ons opnemen om bepaalde ontwikkelingen met ons door te nemen. Wij zullen u zo goed mogelijk advies geven.
 • Kortingen op speciale cursussen / excursies.

Wat kost het

U bepaalt zelf wat u wilt doneren. elk bedrag is welkom.