projecten

Bomenkap Waterleidingduinen n.a.v bomenvisie

Aktief project vanaf april 2017.
Dood en levend hout dient het natuurbos, niet de vermolmde bankjes van de recreant.
Waternet heeft in april 2017 de bosbeheer visie bekendgemaakt. Hierover is al in 2016 met Natuurbelang en bijna alle natuurorganisaties overleg geweest. Er was meteen al een aantal kritiek punten. In de loop van 2016 is er met die kritiek weinig gedaan, er geen verder overleg geweest met de klankbordgroep. Het natuurgebied wordt als houtproductiebos gebruikt

Lees verder..

Rommelpod op Texel
100 kilometer Mountainbike route Texel

Aktief project vanaf april 2016.
Op Texel is al jaren een MTB route van circa 7 km lengte. Staatsbosbeheer heeft nu besloten om de route tot 100 km te verlegen. Hoewel dit deels nodig is om zwart rijders een alternatief te bieden maakten we bezwaar daar waar de route kwetsbare gebieden doorkruist. Bijvoorbeeld de slufter waar veel vogels zijn, of Rommelpod waar de route dwars door de heide is gegraven. In onze opinie kan de route best een paar kilometer minder lang worden om zo gevoelige gebieden te sparen.
Lees verder..


afgesloten projecten.

 

Fietspad door de Amsterdamse waterleidingduinen
actiewandeling waterleidingduinen

De aanvraag van dit fietspad dat door heel veel bezoekers van de Waterleidingduinen werd verafschuwd is met succes bij de rechter aangevochten. In 2017 is na 8 jaar strijd eindelijk de stekker eruit getrokken, het gaat niet door. Uiteindelijk zijn er 3 verschillende fietspad tracés bedacht die allemaal bestreden moesten worden. Zienswijzen, bezwaren, voorlopige voorzieningen, deskundigen rapporten, nog meer rapporten. Dit project is complex geweest. Maar uiteindelijk kan na 8 jaar strijd de vlag uit. De Waterleidingduinen blijven een exclusief wandelgebied tot grote vreugde van velen. Hiermee is een grote recreatiebehoefte ingedekt. Het enige en grootste wandelgebied van Nederland blijft behouden precies zoals de laatste 100 jaar. Uniek voor Nederland.

Wat er aan vooraf ging.

Na 100 jaar ‘geen fietsen beleid’ in de Waterleidingduinen stelde de beheerder Waternet In 2009 plotseling voor om een fietspad van circa 3 km lengte aan te leggen. Er zou namelijk een ecoduct worden aangelegd aan de noordzijde van het gebied en een fietspad daaroverheen zou een voorwaarde zijn van de EFRO, de Europese subsidie verlener.
lees verder…

natuurbegraafplaats heerenduin gaat niet door
Natuurbegrafplaats Heerenduin bij velzen.

Natuurmonumenten wilde in het rustige Duinbos van Heerenduin een Natuurbegraafplaats realiseren. Er zou zogezegd maar 33 m2 bos verdwijnen volgens een onderzoek van een ecologisch advies bureau. Wij berekenden het verlies echter op 6000 m2. Grijs duin en Duinbos wat verloren zou gaan en onrust voor vogels. De argumenten in de zienswijze waren zo sterk dat we de gang naar de rechter met plezier wilden maken, winst was bijna zeker. Natuurmonumenten zag dat ook en besloot de aanvraag in te trekken en af te zien van een begraafplaats. Winst voor de natuur. Wel jammer dat Natuurmonumenten deed voorkomen naar de pers dat zij zelf tot de slotsom waren gekomen dat er teveel natuurschade zou zijn.

Schoorlse Duinen MTB uitbreiding aanvraag 2015

Looptijd 2015-2016.

In 2015 heeft Staatsbosbeheer in samenwerking met de MTB ‘ers circa 17 km nieuw MTB pad aangelegd in de Schoorlse Duinen. Wij hebben duizenden handtekeningen opgehaald onder de bevolking. De nieuwe route loopt door zeer druk gebied en kruist 64 wandelpaden. Drukke paden waar veel families met kinderen wandelen.  Vanwege veiligheid is het nieuwe tracé alleen daarom al onaanvaardbaar. Bovendien is er veel schade te verwachten aan het Duinbos en de zandhagedis en Dennenorchis. Wij stellen een alternatief voor. Raad van State besluit dat vergunning voor nieuwe MTB tracé onterecht is verleend en moet worden overgedaan.
Lees hier meer.

Koevlak, fietspad komt niet dwars door rustgebied.
PWN ingang zeeweg, koevlak fietspad

Bij ingang Zeeweg van het Nationaal Park Kennemerland-Zuid wilde PWN een fietspad openen door een relatief rustig duin waar veel vogels zitten. Onnodig vonden wij er liep op een paar honderd meter afstand al een fietspad. Dat opknappen zou een stil gebied sparen. Wij stelden een goed alternatief op wat uiteindelijk na overleg werd geaccepteerd. Weer een stuk natuur rustig gebleven.

]

Ruiterpad de Lus in de Waterleidingduinen.

Afgerond. Dit ruiterpad werd zonder vergunning aangelegd door beschermd Grijs duin. Wij vroegen een natuurtoets aan en stapten naar de rechtbank. Waternet besloot daarop het ruiterpad op te heffen.
lees verder…

]

Langevelder slag nieuwe ingang

2010

Bij Langevelderslag werd in het zuiden van de Waterleidingduinen een nieuwe ingang gemaakt. Dit was een van de stille delen van de Waterleidingduinen. Ondanks onze protesten ging dit toch door. Wij blijven dit monitoren. lees verder