projecten

Bomenkap in eikenbossen waterleidingduinen
Bomenkap in eikenbossen

Nieuw bos(beheer)visie heeft grote gevolgen voor bossen in Waterleidingduinen

Waternet is momenteel bezig een nieuwe bosbeheervisie op te stellen. Deze bosbeheervisie legt de wijze waarop de bossen de komende jaren beheerd zullen vast. Hoewel het plan nog niet definitief is goedgekeurd door gemeente Amsterdam is er al steeds meer duidelijk wat Waternet van plan is. Dit is af te leiden uit de conceptversies die Waternet niet openlijk wil publiceren.

Uit die concepten blijkt dat Waternet jaarlijks 1 a 2% van het totale bosareaal wil gaan kappen. Dit zullen ze doen door gaten in de bossen te gaan kappen van 2 tot 2,5 keer de boomlengte. Daarnaast zal er ook nog gedund worden in diezelfde bospercelen. In totaal zouden er zo 30  a 40 grote gaten in de bossen ontstaan. Het stamhout zal worden afgevoerd en in de open plekken zullen nieuwe bomen worden aangeplant. Ook zullen deze plekken omheind worden met twee meter hoge hekwerken om de jonge bomen tegen vraat te beschermen. Het bosareaal wordt is opgedeeld in 6 werkgebieden en na 6 jaar zal dit hele plan zich weer op eenzelfde wijze herhalen.

lees meer….

zonering Waterleidingduinen

 Fietsen voor mensen met een beperking op onverharde paden

We maken ons grote zorgen over het voornemen van Amsterdam om de bestaande regeling voor mensen met een beperking uit te breiden.  De huidige regeling maakt het voor mensen met een beperking mogelijk om per fiets alle verharde paden van de Waterleidingduinen te gebruiken. 35 kilometer in totaal. De gemeenteraad wil nu ook de onverharde paden openstellen voor deze groep fietsers. Wij zijn van mening dat hier veel nadelen aan vastzitten en adviseren dan ook om dit niet te doen en de huidige regeling die al vele jaren voldoet te handhaven. 


lees er hier alles over….

 

te kappen populieren Waterleidingduinen
Beheerder Waternet wil in het beschermde natuurgebied Amsterdamse Waterleidingduinen 1400 bomen kappen.
Wij vragen de rechter om een uitspraak.

Het gaat om bomen en groepjes bomen langs de waterwinkanalen. Er zijn grote oude bomen bij die landschappelijke waarde hebben.

Het gaat om een deel van de bomen, populieren, esdoorn, abelen langs het Noordoosterkanaal, Van der Vlietkanaal, Sprenkelkanaal, Oranjekom en Zwarteveldkanaal. Bezoekers van de ingangen Zandvoortselaan en de Oase zullen het direct merken bij binnenkomst. Op de kaart hieronder gaat het om alle blauw gekleurde gebieden.
lees verder…

 

Waterleidingduinen, bomen die gekapt worden
Bomenkap Waterleidingduinen n.a.v bomenvisie

Aktief project vanaf april 2017.

Update november 2017.
Na uitvoering overleg van ons met de raadscommissie van Amsterdam heeft de commissie in meerderheid besloten dat deze bosbeheervisie een veel te grote impact heeft op de natuurwaarden van de Waterleidingduinen. De commissie heeft Waternet de opdracht meegegeven alle kap plannen voorlopig niet uit te voeren en eerst een nieuwe visie te schrijven zonder productie doelstelling.Die nieuwe versie staat gepland voor voorjaar 2018.

Lees verder..

konijnen op golfbaan
3000 konijnen afschieten op Kennemer golf en country club

Aktief project vanaf juni 2017.

Zandvoort. Drieduizend konijnen worden afgeschoten op de golfbaan wegens overlast als het aan de golfbaan ligt. De provincie Noord-Holland verleende al vergunning.  Wij maakten bezwaar en hebben ons standpunt verdedigd bij de hoorcommissie van de provincie. Schieten is overbodig, er is een goed alternatief door een ander hek om de golfbaan te zetten en de konijnen te verplaatsen in het omliggende duin.

Eerste succes; de hoorcommissie geeft ons deels gelijk en wil nadere informatie van de provincie over de veiligheid van het schieten en de alternatieven.

Lees verder..

Rommelpod op Texel
100 kilometer Mountainbike route Texel

Aktief project vanaf april 2016.
Op Texel is al jaren een MTB route van circa 7 km lengte. Staatsbosbeheer heeft nu besloten om de route tot 100 km te verlegen. Hoewel dit deels nodig is om zwart rijders een alternatief te bieden maakten we bezwaar daar waar de route kwetsbare gebieden doorkruist. Bijvoorbeeld de slufter waar veel vogels zijn, of Rommelpod waar de route dwars door de heide is gegraven. In onze opinie kan de route best een paar kilometer minder lang worden om zo gevoelige gebieden te sparen.
Lees verder..

 


succes stories.

actiewandeling waterleidingduinen
actiewandeling waterleidingduinen
Na 8 jaar, geen FIETSPAD DOOR DE AMSTERDAMSE WATERLEIDINGDUINEN

De aanvraag van dit fietspad dat door heel veel bezoekers van de Waterleidingduinen werd verafschuwd is met succes bij de rechter aangevochten. In 2017 is na 8 jaar strijd eindelijk de stekker eruit getrokken, het gaat niet door. Uiteindelijk zijn er 3 verschillende fietspad tracés bedacht die allemaal bestreden moesten worden. Zienswijzen, bezwaren, voorlopige voorzieningen, deskundigen rapporten, nog meer rapporten. Dit project is complex geweest. Maar uiteindelijk kan na 8 jaar strijd de vlag uit. De Waterleidingduinen blijven een exclusief wandelgebied tot grote vreugde van velen. Hiermee is een grote recreatiebehoefte ingedekt. Het enige en grootste wandelgebied van Nederland blijft behouden precies zoals de laatste 100 jaar. Uniek voor Nederland.

Wat er aan vooraf ging.

Na 100 jaar ‘geen fietsen beleid’ in de Waterleidingduinen stelde de beheerder Waternet In 2009 plotseling voor om een fietspad van circa 3 km lengte aan te leggen. Er zou namelijk een ecoduct worden aangelegd aan de noordzijde van het gebied en een fietspad daaroverheen zou een voorwaarde zijn van de EFRO, de Europese subsidie verlener.
lees verder…

natuurbegraafplaats heerenduin gaat niet door
natuurbegraafplaats heerenduin gaat niet door
NATUURBEGRAFPLAATS HEERENDUIN BIJ VELsEN.

Natuurmonumenten wilde in het rustige Duinbos van Heerenduin een Natuurbegraafplaats realiseren. Er zou zogezegd maar 33 m2 bos verdwijnen volgens een onderzoek van een ecologisch advies bureau. Wij berekenden het verlies echter op 6000 m2. Grijs duin en Duinbos wat verloren zou gaan en onrust voor vogels. De argumenten in de zienswijze waren zo sterk dat we de gang naar de rechter met plezier wilden maken, winst was bijna zeker. Natuurmonumenten zag dat ook en besloot de aanvraag in te trekken en af te zien van een begraafplaats. Winst voor de natuur. Wel jammer dat Natuurmonumenten deed voorkomen naar de pers dat zij zelf tot de slotsom waren gekomen dat er teveel natuurschade zou zijn.

mountainbiker in volle vaart
Geen  MTB UITBREIDING SCHOORLSE DUINEN AANVRAAG 2015

Looptijd 2015-2016.

In 2015 heeft Staatsbosbeheer in samenwerking met de MTB ‘ers circa 17 km nieuw MTB pad aangelegd in de Schoorlse Duinen. Wij hebben duizenden handtekeningen opgehaald onder de bevolking. De nieuwe route loopt door zeer druk gebied en kruist 64 wandelpaden. Drukke paden waar veel families met kinderen wandelen.  Vanwege veiligheid is het nieuwe tracé alleen daarom al onaanvaardbaar. Bovendien is er veel schade te verwachten aan het Duinbos en de zandhagedis en Dennenorchis. Wij stellen een alternatief voor. Raad van State besluit dat vergunning voor nieuwe MTB tracé onterecht is verleend en moet worden overgedaan.
Lees hier meer.

Voorstel voor PWN ingang Koevlak bij zeeweg, Bloemendaal.
Voorstel voor PWN ingang Koevlak bij zeeweg, Bloemendaal.
KOEVLAK, FIETSPAD KOMT NIET DWARS DOOR RUSTGEBIED.

Bij ingang Zeeweg van het Nationaal Park Kennemerland-Zuid wilde PWN een fietspad openen door een relatief rustig duin waar veel vogels zitten. Onnodig vonden wij er liep op een paar honderd meter afstand al een fietspad. Dat opknappen zou een stil gebied sparen. Wij stelden een goed alternatief op wat uiteindelijk na overleg werd geaccepteerd. Weer een stuk natuur rustig gebleven.

illegaal aangelegd ruiterpad de lus in de Waterleidingduinen
Ruiterpad de Lus in de Waterleidingduinen

Afgerond. Dit ruiterpad werd zonder vergunning aangelegd door beschermd Grijs duin. Wij vroegen een natuurtoets aan. Die natuurtoets was vernietigend; het ruiterpad vernielde 6000 m2 beschermd habitat. Desondanks wilde waternet het ruiterpad niet weghalen. Uiteindelijk stapten wij naar de rechtbank. Vlak voor de zitting besloot Waternet alsnog het ruiterpad op te heffen.

lees verder…

Nieuwe ingang Langevelderslag in rustig deel Waterleidingduinen
LANGEVELDER SLAG NIEUWE INGANG

2010

Bij Langevelderslag werd in het zuiden van de Waterleidingduinen een nieuwe ingang gemaakt. Dit was een van de stille delen van de Waterleidingduinen. Ondanks onze protesten ging dit toch door. Wij blijven dit monitoren.

lees verder