Formule 1 op Circuit Zandvoort

In 2020 wil het Circuit Zandvoort de eerste races met de Formule 1 rijden. Dat heeft grote gevolgen voor de natuur en de leefomgeving van omliggende gemeenten.

Stichting Natuurbelang is een van de natuurorganisaties die grote races zoals de Formule 1 ontoelaatbaar vinden omdat er  teveel negatieve effecten zijn op de omgeving. Stichting Natuurbelang zet zich al ruim 10 jaar in voor de bescherming van de kwetsbare natuur in Noord- en Zuid-Holland.


ONLINE DONEREN

Lees hier om te doneren voor deze zaak

De effecten VAN DE FORMULE 1 RACES voor het duingebied en de dieren
 • De vele bezoekers die wel met de auto naar het circuit komen en de raceauto’s zelf produceren veel stikstof. De stikstof zal deels neerslaan in het beschermde duingebied ernaast. Dat is zeer nadelig voor het duinlandschap. Deze duinen, Kennemerland-zuid, zijn al maximaal belast door stikstof van industrie, verkeer en landbouw. De stikstof van het circuit Zandvoort heeft daardoor een extra negatief effect.
 • Een aantal vogelsoorten is heel gevoelig voor lawaai. Daar is veel onderzoek naar uitgevoerd. Broedende vogels die verstoord worden vliegen van het nest. Dat kan gevolgen hebben voor het broedsucces.
 • Helikopters die over het duingebied vliegen verstoren de vogels ook nog extra.
 • De tribunes voor de circa 100.000 bezoekers worden precies op de plekken gebouwd waar zandhagedissen en rugstreeppadden leven. Dat zijn beschermde dieren en bescherming is echt hard nodig om de populaties levensvatbaar te houden. De bouw van de tribunes heeft het leefgebied van de zandhagedis en rugstreeppad grotendeels vernield. De toestroom van publiek voor de races zal nog veel meer schade toebrengen.
De effecten voor mensen van de Formule 1 races
 • Het lawaai van de raceauto’s dringt ver door, in de natuurgebieden en in de omliggende gemeenten. Het geluid zal in een gebied van circa 5.000 hectare te horen zijn. In delen van Haarlem, Heemstede, Bloemendaal, Bentveld, Aerdenhout, Zandvoort, Bennebroek en Vogelenzang. In totaal gaat het om honderdduizend inwoners die dagenlang veel overlast zullen ervaren.
 • De trein van Haarlem naar Zandvoort zal veel vaker rijden waardoor de spoorwegovergang in Bloemendaal bijna continu dicht zal zijn. Bewoners van Bloemendaal worden daardoor ernstig belemmerd in hun vrijheid.
 • De duinen worden tijdens de races grotendeels afgesloten, zodat recreëren daar niet kan. (Het lawaai daar zal dusdanig zijn dat de bezoekers toch wel wegblijven)
 • In Haarlem worden bepaalde wijken en straten afgesloten. Bewoners kunnen hun huis enkel bereiken met een speciale pas.
Rechtsongelijkheid

De stikstofcrisis slaat hard toe in Nederland. Voor de natuur is de stikstof een ecologische ramp en het is goed dat er maatregelen worden genomen om de stikstofuitstoot te verminderen. De lasten moeten wel gelijk verdeeld worden.

 • Waarom mag, ondanks de stikstofcrisis en alle maatregelen, het circuit Zandvoort grote hoeveelheden stikstof produceren?
 • Waarom moeten de bouwsector en de agrarische sector wel flink inleveren en circuit Zandvoort niet?
 • Het aanvragen van vergunningen is altijd een langdurig proces, vaak jaren. Waarom krijgt het circuit Zandvoort alle vergunningen in zeer korte tijd? In sommige gevallen zelfs in dagen?
De toekomst

Het circuit is voor vele miljoenen opgeknapt. De kosten hiervoor zullen terugverdiend moeten worden. Grote races zullen vaker voorkomen. Het gaat dus niet alleen om drie dagen Formule 1. De overlast zal een groot deel van het jaar aanwezig zijn.