natuurgebied twiske moet geen pretpark worden

Recreatiedruk Twiske enorm

Wij zijn actief betrokken om Twiske te behouden als natuurgebied  en werken samen met andere organisaties om het Natuurgebied Twiske niet te laten veranderen in een pretpark. Grote festivals en een camping gaan grote gevolgen krijgen voor de dieren in het gebied. De onderzoeken die al zijn uitgevoerd bagatelliseren de effecten. 
Wij vinden het enorm belangrijk dat een Natuurgebied met een Natura 2000 status niet verandert in een groot recreatiegebied en een soort pretpark wordt met alle verstoring voor de natuur die dat met zich meebrengt. Dat is niet de doelstelling van een Natura 2000 gebied die immers is ingesteld met de gedachte dat de natuur een kans moet krijgen. 

Wij vinden de mogelijke precedentwerking van deze plannen dan ook een belangrijke stimulans om volop tegen deze plannen te procederen om zo Twiske in eerste instantie te behouden als natuurgebied.

Er was zand nodig voor de A10, en ter compensatie werd het Twiske in 1968 opgericht als natuur-en recreatiegebied als onderdeel van het Groene Sterrenplan met balans tussen recreatie en natuur.

 

Natura 2000 natuurgebied

In 2013 kreeg het Twiske de Natura2000-status, in 2016  was het beheerplan klaar met alle doelstellingen

Het beleid wordt uitgevoerd door Recreatie Noord-Holland, en die geeft voorrang aan recreatie, in plaats van natuur.

Festivals

In Twiske zouden grote festivals gehouden moeten worden. Sommige voor 25.000 bezoekers. Gaat dat wel samen met de natuurdoelstelling? 

Festivals zoals;

  • Welcome to the future (23.000 bezoekers)
  • Lente-kabinet of Zomer-kabinet

Festivals zijn in 2020 niet gehouden maar de vergunningsaanvragen lopen door in 2021.

Camping twiske haven

Er is een plan voor een ‘kleinschalige camping’ Twiske Haven. In werkelijkheid is het een vakantiepark voor 25  ‘ecolodges’ van 4×10 meter, die het hele jaar open zijn. 

De haven ligt in een gebied waar veel vogels aanwezig zijn. 

De natuurwaarden

Uit  verschillende onderzoeken blijkt dat in het Twiske beschermde dieren aanwezig zijn.  Vogels zoals Boomvalk, Buizerd, Ransuil, Sperwer waarvan de nesten het hele jaar zijn beschermd. 


Zoogdieren zoals Boommarter, Bunzing, Hermelijn, Wezel, verschillende vleermuizen en de Noordse Woelmuis.

Het is duidelijk dat het laatste woord nog niet gezegd is over Twiske. Een aantal organisaties werkt samen om Twiske te beschermen.

  • Stichting Hart voor Twiske
  • IVN Landsmeer
  • Platform Twiske geen pretpark
  • Wetlandwacht
  • stichting Natuurbelang
  • stichting NatuurAlert

De Noordse Woelmuis komt in Twiske veel voor terwijl het met de soort in de rest van Nederland slecht gaat.