Schoorlse Duinen mountainbike route 1

Stichting Natuurbelang staat tegenover Staatbosbeheer in de rechtszaak over de MTB-route Schoorl

Stichting Natuurbelang is als enige natuurorganisatie in Nederland naar de rechter gestapt om de uitbreiding van de MTB route in Schoorl te verbieden. Wij staan staan tegenover Staatsbosbeheer.

David tegenover Goliath. Passie en liefde voor de natuur tegenover de 51 miljoen omzet die Staatsbosbeheer elk jaar genereert. Andere bekende organisaties zoals Duinbehoud of Natuurmonumenten maken geen bezwaar tegen de nieuwe route. Stichting Duinbehoud heeft dit zelfs expliciet kenbaar gemaakt aan de provincie.

Schandalig als je bedenkt dat de uitbreiding 16 km nog ongestoord natuurgebied doorkruist. Staatsbosbeheer faciliteert de route op alle mogelijke manieren en werkt nauw samen met de MTB-organisatie. De route gaat dwars door Natura-2000 gebied dat streng beschermd zou zijn onder Europese Habitat Richtlijn. De MTB-route kruist maar liefst 64 wandelpaden en zal een grote impact hebben op de vogelstand en de natuurwaarden.

Staatsbosbeheer verwacht 100.000 MTB’ ers per jaar, met een piek in de zomer. Dergelijke grote aantallen zijn niet zonder gevolgen voor de vogelstand. Veel soorten vogels nestelen al niet meer als er op tot op 200 meter afstand een kleine verstoring is. Circa 16% van het duingebied wordt zo voor vogels te onrustig om te nestelen. Dat heeft uiteraard gevolgen voor de vogelstand, bv. de Nachtzwaluw.

Echter het zijn gevolgen op de lange duur die niet makkelijk te bewijzen zijn. Zeker niet voor kleine natuurorganisaties zoals Natuurbelang. Het zijn Staatsbosbeheer of Natuurmonumenten die dit zouden moeten onderzoeken. Organisaties die van de overheid grote subsidies krijgen om de natuur te beschermen, maar steeds vaker afdwalen van hun oorspronkelijk doelstelling.

Het grote publiek steunt in grote getale Natuurmonumenten maar het is vaak niet op de hoogte van de dubbele rol van deze organisatie. Enerzijds doen ze vreselijk goed werk om natuur te behouden, anderzijds is de subsidie verminderd en ziet men de mogelijkheden om de natuur te vermarkten. Vermarkten, het vercommercialiseren van de natuur, ook als dat ten nadele gaat van de natuurwaarden.

Zo kun je op de website van Natuurmonumenten alvast je MTB-vergunning kopen. Slechts 12,00 euro per jaar, handiger kunnen ze het niet maken. Maar of dit nu het natuurbeheer is wat Jac. P. Thijsse zich voorstelde? Natuurmonumenten hield vorig jaar een enquête onder haar leden. 29% had hinder van MTB in de natuur. Duidelijke taal, maar wat deed Natuurmonumenten met deze uitslag? De website aanpassen om nog sneller je MTB ticket te kunnen kopen!

Terug naar Schoorl, de rechter zal nu in januari 2016 moeten uitmaken of de MTB-route schade aan de natuur toebrengt. Bewijsbare schade, daar ligt het probleem voor de tegenstanders. De zaak ligt gecompliceerd zoals vaak in de natuur, het gaat om de lange termijn. Hoewel het hier een goed beschermd Natura 2000 gebied betreft gaat de route door een type Duinbos dat helaas niet onder een aangewezen Habitattype valt. Maar het ontwikkelt zich momenteel naar een te beschermen bostype. Daar is echter tijd voor nodig, was het nu al een beschermd type Duinbos dan was het wettelijk niet mogelijk natuur op te offeren voor de route.

We zitten hier met een leemte in de natuurwetgeving. De wetgever wil de Natura 2000 gebieden beschermen maar het lijkt toch mogelijk een grote drukke MTB-route aan te leggen. Daar lijkt een tegenstrijdigheid in te zitten. De MTB route uitbreiding van 16 km in Schoorl zal in januari 2016 bij de Raad van State behandeld worden. De route is deels al aangelegd, dat werd mogelijk toen Staatsbosbeheer van de rechter toestemming kreeg de vergunning die door de Provincie Noord-Holland is verleend al te gebruiken. Een voorlopige voorziening die werd gevraagd werd door de rechter niet gehonoreerd. De foto’s bij dit artikel zijn recent gemaakt.