Texel mountainbike route 100 km.

Stichting Natuurbelang
Bescherm Texel en help mee

100 km mountainbike route op Texel

Plannen voor een 100 km lange mountainbike route op Texel dwars over het eiland en door Natuur 2000 natuurgebied kan grote gevolgen hebben voor de vogelstand op Texel.

De geplande 100 km lange mountainbike route voert kilometers vlak langs bekende broedgebieden en dat is erg ongunstig voor de vogels daar. Door verstoring van hun leefgebied verdwijnen de vogels en neemt het broedsucces af. De route voert over een lengte van vele kilometers vlak langs bekende broedgebieden.
Volgens Staatsbosbeheer voert de route veelal over al bestaande paden. Toch beschrijven ze in een uitvoerig bestek meer dan 100 maatregelen om de route te maken. Maaien van bermen maar ook verwijderen van struiken, bosschages en bomen. Klepelen van kwetsbare natuur. Klepelen is een methode om zonder pardon alles op een route te versnipperen en levert een ongelooflijke schade op.

Schilbolsnol

In Schilbolsnol, een kwetsbaar beschermd duingebied en verboden te betreden loopt nu in het voor wandelaars verboden gebied een mountainbike route. De mountainbikers maken al gebruik van de kersverse route.

Slufter.

Het meest in het oog springend is wel de Slufter. Een prachtig maar ook kwetsbaar gebied waar veel vogels zijn. Wandelen langs de Slufter is toegestaan en dat is al verstorend genoeg. Om daar nu ook honderden mountainbikers naar toe te trekken gaat echt te ver. Invloed van het toerisme is al te groot zodat Staatsbosbeheer genoodzaakt is om delen af te zetten met touwen wat de natuurbeleving flink aantast. Het cumulatief effect van nog meer recreatie en mountainbikers zal een negatief effect hebben op de vogels in de Slufter.

Interactieve zoom panorama. Met muis inzoomen op de Slufter. Hier fietsen straks mountainbikers.

De hele aanvraag door de kwetsbare vogelgebieden is dusdanig onwaarschijnlijk dat ongeloof overheerst maar de kaart (hieronder) bij de aanvraag laat aan duidelijkheid niets te wensen over.

Rommelpot

Rommelpot op Texel. nieuw MTB pad dwars door heide.

Rommelpod op Texel

Zo zal in het beschermde natuurgebied Rommelpot dwars door Struikheide, Kraaiheide en Grijsduin een pad van één meter breed worden gemaakt, geklepeld. Staatsbosbeheer beweert echter dat er al een pad liep. Pertinent onjuist blijkt bij navraag bij buurtbewoners en inspectie ter plekke. De nu dode wortels van de Stuikheide liggen als bewijs nog op het kersverse pad.

De route door beschermde Grijs Duin en Heide gebieden

Vergunning.

Staatbosbeheer heeft van de provincie Noord-Holland al een vergunning gekregen voor de hele 100 km lange route. Er is jaren over gepraat met belanghebbenden, o.a de vogelwerkgroep op Texel heeft flinke aanpassingen in de route kunnen bewerkstelligen. Echter het is uiteindelijk niet gelukt om de route overal uit de kwetsbare vogelgebieden te weren. Vooral bij de Slufter en verder naar het noorden zijn veel vogelbroed gebieden waar de route vlak langs loopt. Vogels met een verstoringsafstand van 100 tot 300 meter zullen ver weg van de route gaan broeden zodat het uiteindelijke netto broedgebied weer kleiner wordt.
Het gaat onder andere om de vogelsoorten zoals; Blauwe kiekendief, Eider, Bontbekplevier, Tapuit. De Blauwe Kiekendief heeft een verstoringsafstand van 300 meter.

Het is nog niet te laat, met uw hulp kunnen de plannen voor een nieuwe 100 km lange mountainbikeroute op Texel worden aangepast zodat de meest kwetsbare vogelgebieden en broedgebieden worden ontzien.
Help mee onderteken de petitie.