Zandhagedis schermen

Zandhagedis schermen.

In de Waterleidingduinen werd in september 2015 over een afstand van 400 meter dwars door beschermd Grijs duin een breed pad gemaaid en afgezet met groene schermen. Deze schermen waren een voorbereiding voor het fietspad wat daar zou moeten komen en zouden de zandhagedissen moeten tegenhouden.

Er werden nogal wat fouten gemaakt bij de aanleg.

  • Er werd tegen de richting in gewerkt zodat de zandhagedissen die er voorkwamen van hun thuis populatie werden verdreven
  • Er was geen bevoegd ecoloog aanwezig
  • de schermen werden aangelegd tijdens de juridische procedures en terwijl er een voorlopige voorziening was aangevraagd. In feite was de vergunning opgeschort.

Natuurbelang heeft de rechter gevraagd de schermen weg te halen. Keer op keer werd dit geweigerd door de gemeente Zandvoort en de provincie. Uiteindelijk was het de Partij voor de Dieren in Amsterdam die vragen stelde aan de wethouder waardoor ze werden weggehaald.