Circuit Zandvoort -asfaltbrokken op leefgebied zandhagedis

Leefgebied zandhagedis

Circuit Zandvoort heeft een groot duingebied kaal gemaakt om daar tribunes te plaatsen. Dat gebied was altijd leefgebied van beschermde dieren zoals zandhagedis en rugstreeppad.

De beschermde dieren moesten eerst worden gevangen. In het gebied zaten naar schatting enkele honderden exemplaren, er werden 2 volwassen zandhagedissen gevangen. Toeval of slecht gezocht.

Het gaat in totaal om een oppervlakte van circa 5 voetbalvelden. Op de foto rechts een deel van dat gebied dat is verwijderd. 

Volgens het circuit bleek na onderzoek dat die kale zandvlakte best een goed leefgebied kond blijven voor zandhagedissen. Daar waren we het in principe niet mee eens want zandhagedissen willen bescherming van struiken en af en toe wat zand. 

 

augustus 2019
leefgebied zandhagedis (gebied 4)
september 2019
Leefgebied zandhagedis volkomen verwoest.
Voorheen duingebied nu afval
Previous
Next
Ook Moe van al het race lawaai ?

Formule 1 kan niet in Zandvoort. Schadelijk voor de natuur en het woongenot wordt ernstig aangetast door het lawaai. Toch krijgt Circuit Zandvoort meteen ontheffing. 

Zonder tegengas wordt dit alleen maar meer.  Nu is het moment om via juridische weg  op de rem te gaan staan. Wij doen zelf onderzoek wat effectief is en blijkt uit onze handhaving tegen de asfaltstorting.  Wij zijn actief met een drietal  juridische procedures en werken met uitstekende juristen. Help mee voor het te laat is.

De drone video

Iemand stuurde ons een Drone video toe van het circuit zodat de baan goed vanuit de lucht te zien is. Een video bij zonsondergang genomen en tamelijk donker. Tot onze grote verbazing bleken grote delen van het oorspronkelijk duingebied zwart. Dat kon bijna niet anders dan asfalt zijn; maar asfalt op leefgebied van beschermde dieren, dat leek ons onwaarschijnlijk, tenslotte was er altijd gesproken over kaal zand zodat de zandhagedissen er nog konden leven.

Op het kale zand zouden jaarlijks de tribunes worden opgebouwd en weer afgebroken. Op die manier zou het leefgebied deels behouden blijven. Hoewel kaal zand natuurlijk geen fatsoenlijk leefgebied is voor de zandhagedis is het beter dan niets. 

Om het zeker te weten dienden we een handhavingsverzoek in bij de provincie. Die kwam na één maand met het verlossende woord; ja het waren asfaltbrokken, gestort op het leefgebied.

circuit asfalt stort op leefgebied zandhagedis
Tussen de pijlen, asfalt brokken storting

Geen ontheffing

Asfalt op het leefgebied van de zandhagedis en rugstreeppad. Daar was nooit een ontheffing voor gegeven.

De gedeputeerde mevrouw Rommel verantwoordelijk voor de Wet natuurbescherming was dan ook heel resoluut. Ze zou de wet handhaven en als Circuit Zandvoort het asfalt niet opruimde dan konden ze in augustus 2020 maar liefst 300.000 euro betalen.

Circuit Park Zandvoort maakte uiteraard meteen bezwaar. En inderdaad de provincie zwichtte, er kwam een ontheffing want de schade van het asfalt viel wel mee bleek uit een inderhaast gemaakt ecologisch onderzoek.

Gedeputeerde Rommel maakt duidelijk dat ze wil handhaven, zelfs een dwangsom wil  opleggen. 

Het ecologisch onderzoek

Een bekend ecologisch onderzoeks bureau wist wel raad met het asfalt. Dat vormde absoluut geen bedreiging voor de zandhagedis. Sterker; het was zelfs stukken beter dan zand. 

De tribunes zijn

De tribunes -op zand of asfalt

Het circuit heeft een ontheffing gekregen om tijdelijk tribunes neer te zetten. Op zand. Zand omdat alle begroeiing, inclusief de dieren, al was verwijderd.

In alle rechtszaken hield het circuit vol dat de tribunes daar tijdelijk zouden staan. In de onderzoeksrapporten stonden afbeeldingen met tribunes op zandgrond.


Dat leek allemaal wel mee te vallen, voor de rechter ook. Een tijdelijke tribune op zand, wie kan daar nu tegen zijn?

De tribune
Tribune op zandgrond. Uit rapport van circuit.
voorbeeld tribune op zand, uit rapport ecologisch onderzoek circuit
Previous
Next

Liever asfalt dan zand, voortschrijdend inzicht

De asfaltbrokken die zijn gewalst blijken plotseling de enige methode om de tribunes veilig neer te zetten. Zand is plotseling geen goede fundering. Ook betonplaten voldoen niet, houten platen niet, beton schroefpalen kunnen al helemaal niet, “want we gaan de tribunes elk jaar op een andere plaats zetten”.

Asfalt is nu het ideaal. Het komt ook wel goed uit dat de grote oppervlakte aan asfalt (5 voetbalvelden) ook prima is om er snackkarren neer te zetten, toiletblok en dergelijke. 

Circuit Zandvoort maakt bezwaar tegen de dwangsom van enkele tonnen euro en krijgt meteen een ontheffing voor het asfalt. Mevrouw Rommel blijkt toch niet zo standvastig. 

Toch ontheffing voor asfalt

Een mooi staaltje van salami tactiek. Een vergunning krijgen voor tijdelijke tribunes op zand. De schade lijkt mee te vallen, dan illegaal asfalt storten, en … een vergunning daarvoor krijgen.  

wist de omgevingsdienst hier niets van

Pas na een handhaving omdat wij per ongeluk ontdekten dat er asfalt was gestort komt deze zaak aan het rollen. Vreemd als je bedenkt dat de omgevingsdienst, de handhavers, kind aan huis zijn bij het circuit. Zouden ze dit nooit hebben gezien?

Tenslotte moesten ze controleren of het circuit zich aan de ontheffingen hield. En die 26.000 vierkante meter asfalt hebben ze nooit gezien?

Hoe zeker was gedeputeerde Rommel nog in april;
we gaan handhaven, een dwangsom opleggen
Hoe weinig is daar van over na een protest van Circuit Zandvoort. 

en gedeputeerde Rommel?

Circuit Park Zandvoort maakt een enkel bezwaar tegen de dwangsom en de gedeputeerde zwicht direct. 

Het nieuwe zandhagedis gebied

Het laatste ecologisch onderzoek laat asfalt zien met wat grassprietjes. ‘Prima voor zandhagedissen’ is de conclusie. Bijzonder dat een omgevingsdienst die de Wet natuurbescherming moet handhaven dat slikt. 

Zandhagedissen willen hier en daar wat zand maar ook veel beschutting, lage struiken en struweel. Opwarmen doen ze op het zand. Asfalt, dat is geen leefgebied.

Asfalt
geschikt leefgebied voor zandhagedis volgens Circuit Zandvoort en provincie
asfalt brokken
geen beschutting -ongeschikt
Previous
Next

Het leefgebied zoals het was

[ ]