fietspad bedreigt Tapuiten

De gemeente Vlieland wil een stuk fietspad verleggen. Dit gaat ten koste van tenminste 2 tapuiten territoria die aan weerszijden van het einde van het ‘pad van 20‘ in de zone broeden waar dit nieuwe tracé doorheen wordt gelegd.

Tapuit heeft in het Natura 2000 Vlieland beheerplan een instandhoudingsdoel. Met uitbreiding naar 35 paar! De huidige Vlielandse populatie schommelt jaarlijks tussen de 18 en 22 paar.

Wanneer dit plan wordt goedgekeurd en ten uitvoer wordt gebracht zal dit ten koste gaan van 2 paar op deze al zo kwetsbare populatie, en is deze instandhoudingsdoel een papieren tijger en gebakken lucht.

De reden voor verleggen is het overstuivende zand wat van het Noordzeestrand komt van de strandovergang aan het eind van het ‘pad van 20‘, en de inspanning en kosten om dit steeds weer zandvrij/schoon te maken.

Er is door het ecologisch adviesbureau Zumkher een ecologisch “bureau rapport” geschreven waarin oude gegevens worden gebruikt.

 


 

Natura 2000 doelen.

fietspad tracé in beschermde witte duinen

De Tapuit populatie vergroten is een van de instandhoudingsdoelen van Vlieland. Bovendien loopt het fietspad door beschermd habitat van Grijs duin en Witte duinen. Er gaat circa 600 vierkante meter verloren. Veel meer dan wettelijk is toegestaan in een natuurgebied dat beschermd is onder Europese wetgeving.

Waarneming.nl  maakt duidelijk dat er op Vlieland veel zandhagedissen voorkomen. Het kaartje hieronder laat dat goed zien. Zandhagedissen zijn strenge beschermd. Maar speciaal fietspaden zijn een groot probleem. Op fietspaden worden ze vaak doodgereden. Als Vlieland het fietspad wil aanleggen moeten ze eerst ondubbelzinnig aantonen dat er geen gevaar is voor de zandhagedissen. Want zandhagedissen worden juist vaak doodgereden op fietspaden.

Vlieland- voorkomen zandhagedis

 


Dubbel beleid.

Noord-Holland wil de Tapuit juist extra beschermen. Vlieland zou daar een voorbeeld aan kunnen nemen.  Het plan om het fietspad te verleggen komt juist op het moment dat Noord-Holland de Tapuit extra wil beschermen (juni 2017).  Er zijn nog maar 250 broedparen in Nederland. Door het duinlandschap voor deze vogel extra aantrekkelijk te maken wil de provincie Noord-Holland hier wat aan doen. Het hoofddoel van het convenant is het bevorderen van het broedsucces. Zo wordt o.a. het evenementenbeleid aangepast aan het broedseizoen.

Gedeputeerde Adnan Tekin (Natuur): “Het is twee voor twaalf voor de tapuit. Dat vind ik echt verschrikkelijk voor zo’n mooie unieke vogel. We hebben in de afgelopen jaren veel onderzoek gedaan naar de oorzaak van de achteruitgang van de tapuit. Daar hebben we van geleerd. Door samen te werken kunnen we de tapuit weer een eerlijke kans geven en dat gaan we doen. “

Gemeente Den Helder, gemeente Schagen, Landschap Noord-Holland en de provincie Noord-Holland tekenen op 16 juni 2017 in De Helderse Vallei gezamenlijk een convenant om de achteruitgang van de tapuit in het duingebied een halt toe te roepen (ingezet door voormalig gedeputeerde Tjeerd Talsma). De tapuit is een bijzonder mooie broedvogel waar er nog maar weinig van over zijn.

Bekendmaking noord-Holland bescherming Tapuit

 

Onduidelijke positie van Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer is beheerder van het Natura 2000 gebied op Vlieland en trekt zich blijkbaar weinig aan van de Tapuit, tenslotte laten ze het fietspad aanleggen in hun gebied. In het rijtje van organisaties die zich zullen inzetten voor de Tapuit in Noord-Holland ontbreekt Staatsbosbeheer dan ook terwijl ook in de Schoorlse Duinen vroeger Tapuiten voorkwamen. Toch doet Staatsbosbeheer op Texel wel weer onderzoek naar Tapuiten.

onderzoek tapuiten op Texel.

Dit dubbele beleid van Staatsbosbeheer is onlogisch. Onderzoek doen op Texel en op Vlieland dwars door een tweetal kolonies een fietspad laten aanleggen door de gemeente. Het is op dit moment nog onduidelijk wat Staatsbosbeheer heeft gedaan om het fietspad niet te laten verleggen.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *