konijnen Kennemer Golf- en Countryclub in Zandvoort

Protest tegen afschieten 3000 konijnen op de Kennemer Golf- en Countryclub in Zandvoort.

Update 5 augustus 2017. De hoorcommissie van de provincie Noord-Holland wil dat de vergunning nader wordt gemotiveerd over veiligheid en andere bevredigende oplossingen

De Kennemer Golf- en Countryclub heeft een vergunning gekregen voor het schieten van circa 3000 konijnen op het golfterrein wegens overlast. In 2015 wilde de provincie nog geen vergunning geven, er moest eerst een goed konijnenwerend hek om het golfterrein worden gezet. De golfclub liet hierop een rapport maken door ecologisch advies bureau ‘Els & Linde’ met de suggestieve naam ‘Overlast konijnen Kennemergolfclub te Zandvoort‘. De titel omvatte direct ook de conclusie; de overlast was met een hek niet oplosbaar en verplaatsen van de konijnen was niet te doen. Dit rapport was de reden dat de provincie nu in 2017 wel een vergunning gaf en de eis van een nieuw hek liet vallen.

Maar klopt dat wel?

Een hek met een kleine maaswijdte laat konijnen niet meer vanuit de duinen naar het golfterrein migreren. Wat rest is het vangen van alle konijnen of zorgen dat ze naar buiten kunnen. Een hek met naar buiten scharnierende poortjes is daarbij een goede oplossing. De konijnen kunnen dan wel naar buiten maar niet meer naar binnen. Met een dergelijk hek is ervaring opgedaan bij taluds van de NS, daar werkte het perfect en waren ze binnen de kortste keren van hun ‘konijnenprobleem’af. (o.a duurzaam Fauna advies). Ten noorden van het golfterrein zitten al konijnen, het terrein is daar geschikt.


Steun ons project tegen de jacht op 3000 konijnen.

Er is circa 500 euro nodig voor griffiekosten en juridische kosten


Nu is de situatie op de golfclub wel wat anders, het gras is perfect voor konijnen dus ze zullen niet heel snel besluiten buiten het hek hun voedsel te zoeken, maar een deel zal dat langzaam maar zeker wel doen. Om ze daarbij te helpen zullen ze gevangen moeten worden en verplaatst naar een geschikte plaats buiten het golfclub terrein.

In de omliggende duinen is gelukkig plaats genoeg en is er juist een tekort aan konijnen. Door ziekte is de populatie daar sterk onderhevig aan wisselingen. Maar zowel in het Nationaal Park Zuid-Kennemerland als in de Amsterdamse Waterleidingduinen zijn konijnen sterk gewenst. Ze houden het gras kort wat gunstig is. In de Amsterdamse Waterleidingduinen hebben damherten op veel plaatsen het gras al kort gehouden wat voor konijnen een ideale basis is. De vergunning voor het schieten stelt dat de goede staat van instandhouding van de konijnen niet in gevaar is. Dat is een opmerkelijk standpunt gezien de lage aantallen konijnen in de omliggende natuurgebieden.

Op 14 februari 2017 schreef het Haarlems Dagblad; Duinbeheerders maken zich grote zorgen om het konijn. In de Amsterdamse Waterleidingduinen is de konijnenstand nog nooit zo laag geweest. Natuurmonumenten en PWN zien ook dramatisch lage aantallen in hun gebieden. 

Het dichten van holen.

Volgens de ontheffing wordt het dichtstoppen van de holen gezien als een dagtaak. Dit zou niet worden gezien als andere bevredigende oplossing. In 2016 zijn er 1045 holen gevonden, dit komt neer op het dichten van circa 3 holen per dag. Ons inziens kan hierom het dichten van holen gezien worden als (onderdeel van) een andere bevredigende oplossing, waarbij er niet over wordt gegaan tot afschot.

Stress.

Het verplaatsen van konijnen is onderzocht door o.a Natuurmonumenten op Schiermonnikoog (Jasja Dekker, 2013). De conclusie is dat het goed mogelijk is en dat de konijnen niet door stress sterven zoals wel eens wordt gedacht. Dat er in het verleden veel sterfte was onder konijnen na verplaatsen komt o.a doordat de plek waar ze terechtkwamen niet goed was voorbereid. Je moet natuurlijk zorgen dat er geen hongerige vossen direct in de omgeving rondlopen. De konijnen moeten wel een kans krijgen om zich te vestigen.
De konijnen worden gevangen door met een gemuilkorfde fret ze uit hun hol te verjagen en dan aan de uitgang een vangkooi te zetten. Dat vangen is een noodzakelijk kwaad, niet erg diervriendelijk  maar altijd beter dan neergeschoten worden.

Zie artikel in Fieldmanager. Wanneer konijnen in de grond pijpen hebben gegraven, is het mogelijk om met fret en buidel konijnen te vangen, het zogenaamde ‘fretteren’. De fret gaat zo’n pijp in en drijft de konijnen naar de ‘achteruitgang’ van de pijp, waar een geplaatst net ze opvangt (uit; www.fieldmanager.nl)

Vaccineren.

Als je de konijnen dan toch vangt is het meteen mogelijk om ze te vaccineren tegen een aantal konijnenziekten. Die vaccins zijn goedkoop en beschikbaar. Op die manier bouw je een sterke populatie op in de duinen die resistent is tegen de heersende ziekten. Dat is een unieke kans die voor het Natura 2000-gebied Zuid-Kennemerland heel positief kan uitwerken.

Schieten in de bebouwde kom

Een deel van het golfterrein ligt in de bebouwde kom. Een jachtterrein moet groter dan 40 hectare zijn om een vergunning te krijgen voor jagen. Het golfclub terrein is weliswaar 90 hectare groot maar omdat een groot deel in de bebouwde kom ligt is de oppervlakte die overblijft minder dan 40 hectare.  Toch wordt een vergunning niet geweigerd omdat er ‘fysieke barrieres’ zouden zijn. Interessant wat de rechter van deze kromme redenatie vindt. Feit blijft dat er geschoten zal worden vlak bij de bebouwde kom, vlakbij een druk fietspad. Vanaf het fietspad kun je de golfers zien spelen, dat kan gevaarlijk worden. Hoewel konijnen worden geschoten met hagel kan hagel flinke afstanden afleggen.

Duinbeheerders.
Oranje is beschermd Natura-2000 duingebied. Terrein golfclub in het midden

Met de duinbeheerders (PWN, Waternet) is geen overleg geweest. Dat is jammer want die hebben veel ervaring met konijnen. De golfclub ligt echt middenin het duingebied. Het lijkt ons een eerste stap om met alle betrokken partijen om de tafel te gaan zitten om de mogelijkheden te bespreken. Het afschieten van konijnen op het golfterrein heeft indirect gevolgen voor de konijnen in de beschermde natuurgebieden, immers als ze vanuit de natuurgebieden op het golfterrein terechtkomen zullen ze dat niet overleven.

 

Natuur en Golfclub.

De Kennemer Golf- & Countryclub laat zien dat ze veel doen aan natuurbeheer. Ze hebben zelf een prachtig, informatief boekwerk uitgegeven met alle natuur die op de golfbanen voorkomt. Zelfs het konijn staat daarin (nog wel) genoemd. Die instelling lijkt ons een goed uitgangspunt om de konijnenoverlast zonder schieten op te lossen.

Conclusie.

De konijnen kunnen verplaatst worden. Dat zal niet makkelijk zijn maar het is mogelijk. Vlakbij liggen goede duinlandschappen waar ze terecht kunnen. Het is onbegrijpelijk dat de omliggende duinen een tekort hebben aan konijnen en dat er vervolgens 3000 worden afgeschoten.

Konijnen in de duinen zijn nuttig. Ze houden het gras kort en graven in de grond. Zo krijgt hoge, wat ruigere begroeiing geen kans en kunnen kleinere planten zoals het duinviooltje weer terugkomen. Het duinviooltje is belangrijk voor de parelmoervlinder, de rupsen leven op het duinviooltje. 

De holen die de konijnen graven worden gebruikt door de Tapuit en de Bergeend. Konijnen zijn een aanvulling op begrazing door schapen en koeien.

De vossen zorgen voor een natuurlijk evenwicht en houden de populatie gezond doordat ze zieke en verzwakte konijnen eten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *