projecten

stop circuit Zandvoort en races v2 2K
Circuit Zandvoort Formule 1

In 2020 wil het Circuit Zandvoort de eerste races met de Formule 1 rijden. Dat heeft grote gevolgen voor de natuur en de leefomgeving van omliggende gemeenten.

Stichting Natuurbelang is een van de natuurorganisaties die grote races zoals de Formule 1 ontoelaatbaar vinden omdat er  teveel negatieve effecten zijn op de omgeving. Stichting Natuurbelang zet zich al ruim 10 jaar in voor de bescherming van de kwetsbare natuur in Noord- en Zuid-Holland.

De vele bezoekers die wel met de auto naar het circuit komen en de raceauto’s zelf produceren veel stikstof. De stikstof zal deels neerslaan in het beschermde duingebied ernaast. Dat is zeer nadelig voor het duinlandschap. Deze duinen, Kennemerland-zuid, zijn al maximaal belast door stikstof van industrie, verkeer en landbouw. De stikstof van het circuit Zandvoort heeft daardoor een extra negatief effect.

lees verder…

Waterleidingduinen, bomen die gekapt worden
Bomenkap Waterleidingduinen n.a.v bomenvisie

Aktief project vanaf april 2017.

Update november 2017.
Na uitvoerig overleg van ons met de raadscommissie van Amsterdam heeft de commissie in meerderheid besloten dat deze bosbeheervisie een veel te grote impact heeft op de natuurwaarden van de Waterleidingduinen. De commissie heeft Waternet de opdracht meegegeven alle kap plannen voorlopig niet uit te voeren en eerst een nieuwe visie te schrijven zonder productie doelstelling.Die nieuwe versie staat gepland voor voorjaar 2018.

Lees verder..

konijnen op golfbaan
3000 konijnen afschieten op Kennemer golf en country club

Aktief project vanaf juni 2017.

Zandvoort. Drieduizend konijnen worden afgeschoten op de golfbaan wegens overlast als het aan de golfbaan ligt. De provincie Noord-Holland verleende al vergunning.  Wij maakten bezwaar en hebben ons standpunt verdedigd bij de hoorcommissie van de provincie. Schieten is overbodig, er is een goed alternatief door een ander hek om de golfbaan te zetten en de konijnen te verplaatsen in het omliggende duin.

Eerste succes; de hoorcommissie geeft ons deels gelijk en wil nadere informatie van de provincie over de veiligheid van het schieten en de alternatieven.

Lees verder..

Rommelpod op Texel
100 kilometer Mountainbike route Texel

Aktief project vanaf april 2016.
Op Texel is al jaren een MTB route van circa 7 km lengte. Staatsbosbeheer heeft nu besloten om de route tot 100 km te verlegen. Hoewel dit deels nodig is om zwart rijders een alternatief te bieden maakten we bezwaar daar waar de route kwetsbare gebieden doorkruist. Bijvoorbeeld de slufter waar veel vogels zijn, of Rommelpod waar de route dwars door de heide is gegraven. In onze opinie kan de route best een paar kilometer minder lang worden om zo gevoelige gebieden te sparen.
Lees verder..

 


succes stories.

actiewandeling waterleidingduinen
actiewandeling waterleidingduinen
Na 8 jaar, geen FIETSPAD DOOR DE AMSTERDAMSE WATERLEIDINGDUINEN

De aanvraag van dit fietspad dat door heel veel bezoekers van de Waterleidingduinen werd verafschuwd is met succes bij de rechter aangevochten. In 2017 is na 8 jaar strijd eindelijk de stekker eruit getrokken, het gaat niet door. Uiteindelijk zijn er 3 verschillende fietspad tracés bedacht die allemaal bestreden moesten worden. Zienswijzen, bezwaren, voorlopige voorzieningen, deskundigen rapporten, nog meer rapporten. Dit project is complex geweest. Maar uiteindelijk kan na 8 jaar strijd de vlag uit. De Waterleidingduinen blijven een exclusief wandelgebied tot grote vreugde van velen. Hiermee is een grote recreatiebehoefte ingedekt. Het enige en grootste wandelgebied van Nederland blijft behouden precies zoals de laatste 100 jaar. Uniek voor Nederland.

Wat er aan vooraf ging.

Na 100 jaar ‘geen fietsen beleid’ in de Waterleidingduinen stelde de beheerder Waternet In 2009 plotseling voor om een fietspad van circa 3 km lengte aan te leggen. Er zou namelijk een ecoduct worden aangelegd aan de noordzijde van het gebied en een fietspad daaroverheen zou een voorwaarde zijn van de EFRO, de Europese subsidie verlener.
lees verder…

natuurbegraafplaats heerenduin gaat niet door
natuurbegraafplaats heerenduin gaat niet door
NATUURBEGRAFPLAATS HEERENDUIN BIJ VELsEN.

Natuurmonumenten wilde in het rustige Duinbos van Heerenduin een Natuurbegraafplaats realiseren. Er zou zogezegd maar 33 m2 bos verdwijnen volgens een onderzoek van een ecologisch advies bureau. Wij berekenden het verlies echter op 6000 m2. Grijs duin en Duinbos wat verloren zou gaan en onrust voor vogels. De argumenten in de zienswijze waren zo sterk dat we de gang naar de rechter met plezier wilden maken, winst was bijna zeker. Natuurmonumenten zag dat ook en besloot de aanvraag in te trekken en af te zien van een begraafplaats. Winst voor de natuur. Wel jammer dat Natuurmonumenten deed voorkomen naar de pers dat zij zelf tot de slotsom waren gekomen dat er teveel natuurschade zou zijn.

mountainbiker in volle vaart
Geen  MTB UITBREIDING SCHOORLSE DUINEN AANVRAAG 2015

Looptijd 2015-2016.

In 2015 heeft Staatsbosbeheer in samenwerking met de MTB ‘ers circa 17 km nieuw MTB pad aangelegd in de Schoorlse Duinen. Wij hebben duizenden handtekeningen opgehaald onder de bevolking. De nieuwe route loopt door zeer druk gebied en kruist 64 wandelpaden. Drukke paden waar veel families met kinderen wandelen.  Vanwege veiligheid is het nieuwe tracé alleen daarom al onaanvaardbaar. Bovendien is er veel schade te verwachten aan het Duinbos en de zandhagedis en Dennenorchis. Wij stellen een alternatief voor. Raad van State besluit dat vergunning voor nieuwe MTB tracé onterecht is verleend en moet worden overgedaan.
Lees hier meer.

Voorstel voor PWN ingang Koevlak bij zeeweg, Bloemendaal.
Voorstel voor PWN ingang Koevlak bij zeeweg, Bloemendaal.
KOEVLAK, FIETSPAD KOMT NIET DWARS DOOR RUSTGEBIED.

Bij ingang Zeeweg van het Nationaal Park Kennemerland-Zuid wilde PWN een fietspad openen door een relatief rustig duin waar veel vogels zitten. Onnodig vonden wij er liep op een paar honderd meter afstand al een fietspad. Dat opknappen zou een stil gebied sparen. Wij stelden een goed alternatief op wat uiteindelijk na overleg werd geaccepteerd. Weer een stuk natuur rustig gebleven.

illegaal aangelegd ruiterpad de lus in de Waterleidingduinen
Ruiterpad de Lus in de Waterleidingduinen

Afgerond. Dit ruiterpad werd zonder vergunning aangelegd door beschermd Grijs duin. Wij vroegen een natuurtoets aan. Die natuurtoets was vernietigend; het ruiterpad vernielde 6000 m2 beschermd habitat. Desondanks wilde waternet het ruiterpad niet weghalen. Uiteindelijk stapten wij naar de rechtbank. Vlak voor de zitting besloot Waternet alsnog het ruiterpad op te heffen.

lees verder…

Nieuwe ingang Langevelderslag in rustig deel Waterleidingduinen
LANGEVELDER SLAG NIEUWE INGANG

2010

Bij Langevelderslag werd in het zuiden van de Waterleidingduinen een nieuwe ingang gemaakt. Dit was een van de stille delen van de Waterleidingduinen. Ondanks onze protesten ging dit toch door. Wij blijven dit monitoren.

lees verder