test

Bomenkap Wwaterleidingduinen n.a.v bomenvisie

Aktief project vanaf april 2017.
Dood en levend hout dient het natuurbos, niet de vermolmde bankjes van de recreant.
Waternet heeft in april 2017 de bosbeheer visie bekendgemaakt. Hierover is al in 2016 met Natuurbelang en bijna alle natuurorganisaties overleg geweest. Er was meteen al een aantal kritiek punten. In de loop van 2016 is er met die kritiek weinig gedaan, er geen verder overleg geweest met de klankbordgroep. Het natuurgebied wordt als houtproductiebos gebruikt

Lees verder..

Schoolse Duinen MTB uitbreiding aanvraag 2015

Looptijd 2015-2016.

In 2015 heeft Staatsbosbeheer in samenwerking met de MTB ‘ers circa 17 km nieuw MTB pad aangelegd in de Schoolse Duinen. Wij hebben duizenden handtekeningen opgehaald onder de bevolking. De nieuwe route loopt door zeer druk gebied en kruist 64 wandelpaden. Drukke paden waar veel families met kinderen wandelen.  Vanwege veiligheid is het nieuwe tracé alleen daarom al onaanvaardbaar. Bovendien is er veel schade te verwachten aan het Duinbos en de zandhagedis en Dennenorchis. Wij stellen een alternatief voor. Raad van State besluit dat vergunning voor nieuwe MTB tracé onterecht is verleend en moet worden overgedaan.
Lees hier meer.

Ruiterpad de Lus in de Waterleidingduinen.

Afgerond. Dit ruiterpad werd zonder vergunning aangelegd door beschermd Grijs duin. Wij vroegen een natuurtoets aan en stapten naar de rechtbank. Waternet besloot daarop het ruiterpad op te heffen.

lees verder…

ATB route circuit Zandvoort

Looptijd; 2011 – heden
Na jarenlang overleg en procedures zal er een hek op de grens met het Nationaal park worden gerealiseerd. Hierdoor zal eindelijk het Nationaal park zuid-Kennemerland beter beschermd worden.
lees verder…

Langevelder slag nieuwe ingang

2010

Bij Langevelderslag werd in het zuiden van de Waterleidingduinen een nieuwe ingang gemaakt. Dit was een van de stille delen van de Waterleidingduinen. Ondanks onze protesten ging dit toch door. Wij blijven dit monitoren. lees verder

[/vc_column][/vc_row]