nieuws

Grote zorgen over plannen grootschalige bomenkap in de Amsterdamse Waterleiding Duinen

Waternet is november-december  2018 de nieuwe bosbeheervisie aan het afronden. Deze bosbeheervisie legt de wijze waarop de bossen de komende jaren beheerd zullen vast. Hoewel het plan nog niet definitief is goedgekeurd door gemeente Amsterdam is er al steeds meer duidelijk wat Waternet van plan is. Dit is af te leiden uit de conceptversies die Waternet niet openlijk wil publiceren.

Hoe kan het dat zulke ingrijpende belasting verslindende plannen voor een natura 2000 gebied, vol beschermde habitattypen en beschermde soorten, niet vergunning plichtig zijn en niet openlijk aangekondigd worden?

lees meer…..

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *