nieuws

Rechtszaak verloren, 1400 bomen worden gekapt.

Rechtszaak over 1400 bomen verloren.

De 1400 bomen zullen gekapt worden, waarschijnlijk in de week van 15 januari 2018 al.

Het gaat alleen over de PAS-wet, dus de stikstof vermindering. De soortenbescherming telt amper mee in de uitspraak. Dat had de rechter ook uitgelegd; in een vovo (voorlopige voorziening, kort geding) komt de rechter niet toe aan een diepgaande behandeling. En daar gaat het nu juist om; de soorten zoals zandhagedis en nauwe korfslak die hier het onderspit delven en gedood zullen worden.

Daarnaast zijn het gewoon mooie gezichtsbepalende bomen waar veel bezoekers veel waarde aan hechten.

Toch is het een onlogische uitspraak. Een vovo is bedoeld om hangende de beroepsprocedure de zaak even stil te leggen omdat het om onomkeerbare zaken gaat. Nou zou je toch denken dat bomenkap onomkeerbaar is en het doden van beschermde soorten ook.

We gaan door met de vervolgprocedure. We moeten daar juridisch wel voldoende belang bij hebben. Het is voor stichting Natuurbelang en de natuur belangrijk dat er een duidelijke uitspraak komt in hoeverre beschermde diersoorten meetellen bij bomenkap in het kader van de PAS wetgeving. Dus als het juridisch mogelijk is en zinvol is gaan we door. Wij toonden aan dat zowel de zandhagedis als de nauwe korfslak flink schade zullen ondervinden van de bomenkap. Dat telde naar onze mening bij deze rechtszaak onvoldoende mee.

Het is eigenlijk onbegrijpelijk dat onder het mom van de PAS, de aanpak stikstof er zoveel kan en mag in beschermde natuurgebieden. De bescherming van soorten lijkt onbelangrijk. Grote oude gezichtsbepalende bomen worden zonder meer gekapt, het maakt niet meer uit lijkt het wel. Waar je in een stad voor elke boom een vergunning nodig hebt is het in natuurgebieden blijkbaar geen probleem om 80 jaar oude bomen te kappen.

De rechtszaak tegen het fietspad door de waterleidingduinen werd door ons gewonnen en de aaanleg ging niet door omdat er veel zandhagedissen op die plaats voorkwamen. De kap van deze bomen gebeurt op een plaats, langs de waterwin-kanalen, waar op dit moment veel zandhagedissen in winterslaap zijn. Nu telt dat blijkbaar niet mee, onbegrijpelijk!

Vegelijkbaar; een eerste versie van het fietspad door de Waterleidingduinen ging niet door omdat er nauwe korfslakken voorkwamen langs de rand. Die zitten er nu ook volop, bij de populieren, dat toonden wij aan. Maar maakt blijkbaar niet uit voor de rechter of Waternet.

Toekomst.

Maar er staan nog vele meer grote ingrijpende kap plannen op stapel in de Waterleidingduinen in 2018. Deze 1400 bomen is maar het begin. De bosbeheervisie versie 1.0 hebben we vorig jaar weten tegen te houden via de gemeenteraad Amsterdam maar daar komt in 2018 een herziene versie van uit. Van wat we er al van gezien hebben belooft dat ook al niet vele goeds. Weer veel bomenkap plannen in de eikenbossen. Dus ook daar in die oude bossen moet er weer verjongd worden volgens Waternet, wij denken dat het veel beter is om te wachten tot de damherten stand lager is en dan nog eens te kijken hoe het ervoor staat. Kappen in eikenbossen is sowieso ecologisch moeilijk te verdedigen volgens ecologen die ons adviseren.

Maar als Waternet de PAS-wet er weer bij haalt kan er veel, helaas

Maar we blijven strijdbaar. We zullen Amsterdam op de hoogte stellen. want al heeft Waternet de wet nu aan zijn kant, Amsterdam kan als eigenaar van het gebied een andere mening hebben en de bomen wel belangrijk vinden.

Versie 1.0 van de bosbeheervisie van 2017 is door Amsterdam tegengehouden. Daar hebben we veel voor gedaan, politici goed geïnformeerd en de nadelen laten zien. Dat is hoopvol. Maar we hebben aan Waternet een vervelende tegenstander die wel zegt dat de natuur voorop staat maar in de praktijk dat niet laat blijken.

Waterleidingduinen kap 1400 bomen

 

One comment

  • Jaah, ’t is de Natuur. Gezonde bomen in wijken en bossen worden zonder probleem op industriele schaal gekapt en vernietigd hoor. Daar is altijd een beleidsmederwrkertje die een schouderklop en handtekening van zijn Agenda 21 werkgever/ manager krijgt. Zodat zelfs de rechter maar volgens de dode letter vd wet moet volgen. En goedkeuring geeft voor de kap van 1400 bomen. Death to Holland, death to Nature.

    Als je als particulier iets wil doen, dan moet de Almachtige Comsol/ politbureau eerst haar toestemming verlenen. Maar het is beleid om de natuur kapot te krijgen. Agenda 21, signed contract with the devil/ Evil. Het gaat ze nieteeens om de economie te bevorderen, het gaat ze om industrieele vernietiging vd natuur.

    Dat hebben ze in het Geheim zo met elkaar besloten. Dat dat maar de weg moet zijn waarop NL sterft. Vergaderd, enveloppen aangenomen, wetgeving op gemaakt en getekend Agenda 21

    Voor bijzonderheden en stakeholders graag het volgende nummer bellen.
    https://igc.nl/contact

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *