Maand: november 2018

Grote zorgen over plannen grootschalige bomenkap in de Amsterdamse Waterleiding Duinen

Waternet is november-december  2018 de nieuwe bosbeheervisie aan het afronden. Deze bosbeheervisie legt de wijze waarop de bossen de komende jaren beheerd zullen vast. Hoewel het plan nog niet definitief is goedgekeurd door gemeente Amsterdam is er al steeds meer duidelijk wat Waternet van plan is. Dit is af te leiden uit de conceptversies die Waternet niet openlijk wil publiceren.

Hoe kan het dat zulke ingrijpende belasting verslindende plannen voor een natura 2000 gebied, vol beschermde habitattypen en beschermde soorten, niet vergunning plichtig zijn en niet openlijk aangekondigd worden?

lees meer…..

Vlieland ontziet Tapuiten past fietspad tracé aan

In juni 2017 maakte Vlieland bekend een fietspad langs de kust meer landinwaarts te willen  verleggen. De nieuwe route zou echter dwars door een Tapuiten populatie voeren met nadelige gevolgen voor die populatie.

Na kritiek hierop zijn de plannen aangepast en wordt het fietspad meer landinwaarts gelegd wat de Tapuiten ontziet. Het verleggen van het fietspad past in een groter plan. Vlieland wil het aantal broedende Tapuiten verhogen, meer konijnen en de kwaliteit van de duinen verhogen.

lees meer ….