Jaar: 2018

Grote zorgen over plannen grootschalige bomenkap in de Amsterdamse Waterleiding Duinen

Waternet is november-december  2018 de nieuwe bosbeheervisie aan het afronden. Deze bosbeheervisie legt de wijze waarop de bossen de komende jaren beheerd zullen vast. Hoewel het plan nog niet definitief is goedgekeurd door gemeente Amsterdam is er al steeds meer duidelijk wat Waternet van plan is. Dit is af te leiden uit de conceptversies die Waternet niet openlijk wil publiceren.

Hoe kan het dat zulke ingrijpende belasting verslindende plannen voor een natura 2000 gebied, vol beschermde habitattypen en beschermde soorten, niet vergunning plichtig zijn en niet openlijk aangekondigd worden?

lees meer…..

Vlieland ontziet Tapuiten past fietspad tracé aan

In juni 2017 maakte Vlieland bekend een fietspad langs de kust meer landinwaarts te willen  verleggen. De nieuwe route zou echter dwars door een Tapuiten populatie voeren met nadelige gevolgen voor die populatie.

Na kritiek hierop zijn de plannen aangepast en wordt het fietspad meer landinwaarts gelegd wat de Tapuiten ontziet. Het verleggen van het fietspad past in een groter plan. Vlieland wil het aantal broedende Tapuiten verhogen, meer konijnen en de kwaliteit van de duinen verhogen.

lees meer ….

Fietsen voor mensen met een beperking

We willen de gemeenteraad Amsterdam vragen af te zien van het voornemen om de regeling voor mensen met een beperking uit te breiden naar fietsen op ONverharde paden. De huidige regeling voldoet goed, er kan gefietst worden op alle verharde paden, 35 kilometer in totaal. Vrijwilligers vragen de bezoekers hun mening, er is een handtekening lijst.
Lees meer  hierover …..

Rechtszaak verloren, 1400 bomen worden gekapt.

Rechtszaak over 1400 bomen verloren.

De 1400 bomen zullen gekapt worden, waarschijnlijk in de week van 15 januari 2018 al.

Het gaat alleen over de PAS-wet, dus de stikstof vermindering. De soortenbescherming telt amper mee in de uitspraak. Dat had de rechter ook uitgelegd; in een vovo (voorlopige voorziening, kort geding) komt de rechter niet toe aan een diepgaande behandeling. En daar gaat het nu juist om; de soorten zoals zandhagedis en nauwe korfslak die hier het onderspit delven en gedood zullen worden.

Daarnaast zijn het gewoon mooie gezichtsbepalende bomen waar veel bezoekers veel waarde aan hechten.

Toch is het een onlogische uitspraak. Een vovo is bedoeld om hangende de beroepsprocedure de zaak even stil te leggen omdat het om onomkeerbare zaken gaat. Nou zou je toch denken dat bomenkap onomkeerbaar is en het doden van beschermde soorten ook.

We gaan door met de vervolgprocedure. We moeten daar juridisch wel voldoende belang bij hebben. Het is voor stichting Natuurbelang en de natuur belangrijk dat er een duidelijke uitspraak komt in hoeverre beschermde diersoorten meetellen bij bomenkap in het kader van de PAS wetgeving. Dus als het juridisch mogelijk is en zinvol is gaan we door. Wij toonden aan dat zowel de zandhagedis als de nauwe korfslak flink schade zullen ondervinden van de bomenkap. Dat telde naar onze mening bij deze rechtszaak onvoldoende mee.

Het is eigenlijk onbegrijpelijk dat onder het mom van de PAS, de aanpak stikstof er zoveel kan en mag in beschermde natuurgebieden. De bescherming van soorten lijkt onbelangrijk. Grote oude gezichtsbepalende bomen worden zonder meer gekapt, het maakt niet meer uit lijkt het wel. Waar je in een stad voor elke boom een vergunning nodig hebt is het in natuurgebieden blijkbaar geen probleem om 80 jaar oude bomen te kappen.

De rechtszaak tegen het fietspad door de waterleidingduinen werd door ons gewonnen en de aaanleg ging niet door omdat er veel zandhagedissen op die plaats voorkwamen. De kap van deze bomen gebeurt op een plaats, langs de waterwin-kanalen, waar op dit moment veel zandhagedissen in winterslaap zijn. Nu telt dat blijkbaar niet mee, onbegrijpelijk!

Vegelijkbaar; een eerste versie van het fietspad door de Waterleidingduinen ging niet door omdat er nauwe korfslakken voorkwamen langs de rand. Die zitten er nu ook volop, bij de populieren, dat toonden wij aan. Maar maakt blijkbaar niet uit voor de rechter of Waternet.

Toekomst.

Maar er staan nog vele meer grote ingrijpende kap plannen op stapel in de Waterleidingduinen in 2018. Deze 1400 bomen is maar het begin. De bosbeheervisie versie 1.0 hebben we vorig jaar weten tegen te houden via de gemeenteraad Amsterdam maar daar komt in 2018 een herziene versie van uit. Van wat we er al van gezien hebben belooft dat ook al niet vele goeds. Weer veel bomenkap plannen in de eikenbossen. Dus ook daar in die oude bossen moet er weer verjongd worden volgens Waternet, wij denken dat het veel beter is om te wachten tot de damherten stand lager is en dan nog eens te kijken hoe het ervoor staat. Kappen in eikenbossen is sowieso ecologisch moeilijk te verdedigen volgens ecologen die ons adviseren.

Maar als Waternet de PAS-wet er weer bij haalt kan er veel, helaas

Maar we blijven strijdbaar. We zullen Amsterdam op de hoogte stellen. want al heeft Waternet de wet nu aan zijn kant, Amsterdam kan als eigenaar van het gebied een andere mening hebben en de bomen wel belangrijk vinden.

Versie 1.0 van de bosbeheervisie van 2017 is door Amsterdam tegengehouden. Daar hebben we veel voor gedaan, politici goed geïnformeerd en de nadelen laten zien. Dat is hoopvol. Maar we hebben aan Waternet een vervelende tegenstander die wel zegt dat de natuur voorop staat maar in de praktijk dat niet laat blijken.

Waterleidingduinen kap 1400 bomen