Categorie: fietspad

Zandhagedis schermen bij rechter

Principes zijn belangrijk. De groene zandhagedis schermen zijn na 1 jaar brieven schrijven eindelijk in januari 2017 verwijderd. Mede door toedoen van de PvdD in Amsterdam.  De schermen waren illegaal neergezet tijdens een juridische procedure. Hoewel ze nu weg zijn stappen we uit principe toch naar de rechter om toekomstige gelijkwaardige situaties te vermijden. Wij verschillen met de provinciale handhavingsdienst van mening of deze schermen nu wel of niet legaal zijn neergezet.

Lees er hier meer over. 

Waterleidingduinen fietspad

Het fietspad in de Waterleidingduinen gaat definitief niet door. Stichting Natuurbelang heeft hier 8 jaar voor gestreden. In 2009 werden 14.406 handtekeningen van wandelaars en bezoekers aangeboden aan de wethouder van Amsterdam en aan Provinciale Staten van Noord-Holland. Dat mocht niet baten, het fietspad door de Waterleidingduinen werd toch aangenomen door de Amsterdamse raad. Groot verzet bleef er en juridische procedures volgden. Een tracé dat de klankbordgroep voorstelde sneuvelde al voordat de vergunning kon worden aangevraagd. Een vergunning voor een iets ander tracé is uiteindelijk door de rechter op 6 december 2016 vernietigd.

Read More