Categorie: waterleidingduinen

Rechtszaak verloren, 1400 bomen worden gekapt.

Rechtszaak over 1400 bomen verloren.

De 1400 bomen zullen gekapt worden, waarschijnlijk in de week van 15 januari 2018 al.

Het gaat alleen over de PAS-wet, dus de stikstof vermindering. De soortenbescherming telt amper mee in de uitspraak. Dat had de rechter ook uitgelegd; in een vovo (voorlopige voorziening, kort geding) komt de rechter niet toe aan een diepgaande behandeling. En daar gaat het nu juist om; de soorten zoals zandhagedis en nauwe korfslak die hier het onderspit delven en gedood zullen worden.

Daarnaast zijn het gewoon mooie gezichtsbepalende bomen waar veel bezoekers veel waarde aan hechten.

Toch is het een onlogische uitspraak. Een vovo is bedoeld om hangende de beroepsprocedure de zaak even stil te leggen omdat het om onomkeerbare zaken gaat. Nou zou je toch denken dat bomenkap onomkeerbaar is en het doden van beschermde soorten ook.

We gaan door met de vervolgprocedure. We moeten daar juridisch wel voldoende belang bij hebben. Het is voor stichting Natuurbelang en de natuur belangrijk dat er een duidelijke uitspraak komt in hoeverre beschermde diersoorten meetellen bij bomenkap in het kader van de PAS wetgeving. Dus als het juridisch mogelijk is en zinvol is gaan we door. Wij toonden aan dat zowel de zandhagedis als de nauwe korfslak flink schade zullen ondervinden van de bomenkap. Dat telde naar onze mening bij deze rechtszaak onvoldoende mee.

Het is eigenlijk onbegrijpelijk dat onder het mom van de PAS, de aanpak stikstof er zoveel kan en mag in beschermde natuurgebieden. De bescherming van soorten lijkt onbelangrijk. Grote oude gezichtsbepalende bomen worden zonder meer gekapt, het maakt niet meer uit lijkt het wel. Waar je in een stad voor elke boom een vergunning nodig hebt is het in natuurgebieden blijkbaar geen probleem om 80 jaar oude bomen te kappen.

De rechtszaak tegen het fietspad door de waterleidingduinen werd door ons gewonnen en de aaanleg ging niet door omdat er veel zandhagedissen op die plaats voorkwamen. De kap van deze bomen gebeurt op een plaats, langs de waterwin-kanalen, waar op dit moment veel zandhagedissen in winterslaap zijn. Nu telt dat blijkbaar niet mee, onbegrijpelijk!

Vegelijkbaar; een eerste versie van het fietspad door de Waterleidingduinen ging niet door omdat er nauwe korfslakken voorkwamen langs de rand. Die zitten er nu ook volop, bij de populieren, dat toonden wij aan. Maar maakt blijkbaar niet uit voor de rechter of Waternet.

Toekomst.

Maar er staan nog vele meer grote ingrijpende kap plannen op stapel in de Waterleidingduinen in 2018. Deze 1400 bomen is maar het begin. De bosbeheervisie versie 1.0 hebben we vorig jaar weten tegen te houden via de gemeenteraad Amsterdam maar daar komt in 2018 een herziene versie van uit. Van wat we er al van gezien hebben belooft dat ook al niet vele goeds. Weer veel bomenkap plannen in de eikenbossen. Dus ook daar in die oude bossen moet er weer verjongd worden volgens Waternet, wij denken dat het veel beter is om te wachten tot de damherten stand lager is en dan nog eens te kijken hoe het ervoor staat. Kappen in eikenbossen is sowieso ecologisch moeilijk te verdedigen volgens ecologen die ons adviseren.

Maar als Waternet de PAS-wet er weer bij haalt kan er veel, helaas

Maar we blijven strijdbaar. We zullen Amsterdam op de hoogte stellen. want al heeft Waternet de wet nu aan zijn kant, Amsterdam kan als eigenaar van het gebied een andere mening hebben en de bomen wel belangrijk vinden.

Versie 1.0 van de bosbeheervisie van 2017 is door Amsterdam tegengehouden. Daar hebben we veel voor gedaan, politici goed geïnformeerd en de nadelen laten zien. Dat is hoopvol. Maar we hebben aan Waternet een vervelende tegenstander die wel zegt dat de natuur voorop staat maar in de praktijk dat niet laat blijken.

Waterleidingduinen kap 1400 bomen

 

Zandhagedis schermen bij rechter

Principes zijn belangrijk. De groene zandhagedis schermen zijn na 1 jaar brieven schrijven eindelijk in januari 2017 verwijderd. Mede door toedoen van de PvdD in Amsterdam.  De schermen waren illegaal neergezet tijdens een juridische procedure. Hoewel ze nu weg zijn stappen we uit principe toch naar de rechter om toekomstige gelijkwaardige situaties te vermijden. Wij verschillen met de provinciale handhavingsdienst van mening of deze schermen nu wel of niet legaal zijn neergezet.

Lees er hier meer over. 

Waterleidingduinen fietspad

Het fietspad in de Waterleidingduinen gaat definitief niet door. Stichting Natuurbelang heeft hier 8 jaar voor gestreden. In 2009 werden 14.406 handtekeningen van wandelaars en bezoekers aangeboden aan de wethouder van Amsterdam en aan Provinciale Staten van Noord-Holland. Dat mocht niet baten, het fietspad door de Waterleidingduinen werd toch aangenomen door de Amsterdamse raad. Groot verzet bleef er en juridische procedures volgden. Een tracé dat de klankbordgroep voorstelde sneuvelde al voordat de vergunning kon worden aangevraagd. Een vergunning voor een iets ander tracé is uiteindelijk door de rechter op 6 december 2016 vernietigd.

Read More

Bomenkap Waterleidingduinen

 Waternet maakt bosvisie bekend.

April 2017.

Dood en levend hout dient het natuurbos, niet de vermolmde bankjes van de recreant.

Waternet heeft in april 2017 de bosbeheer visie bekendgemaakt. Hierover is al in 2016 met Natuurbelang en bijna alle natuurorganisaties overleg geweest. Er was meteen al een aantal kritiek punten. In de loop van 2016 is er met die kritiek weinig gedaan, er geen verder overleg geweest met de klankbordgroep

lees verder…

bosbeheervisie 2017-2027