nieuws

fietspad in Vlieland bedreigt Tapuit

De gemeente Vlieland wil een stuk fietspad te verleggen. Dit gaat ten koste van tenminste 2 tapuiten territoria die aan weerszijden van het einde van het pad van 20 in de zone broeden waar dit nieuwe tracé doorheen wordt gelegd.

Tapuit heeft in de natura 2000 Vlieland beheerplan een instandhoudingsdoel. Met uitbreiding naar 35 paar!! De huidige Vlielandse populatie schommelt jaarlijks tussen de 18 en 22 paar.

Wanneer dit plan wordt goedgekeurd en ten uitvoer wordt gebracht zal dit ten koste gaan van 2 paar op deze al zo kwetsbare populatie, en is deze instandhoudingsdoel een papieren tijger en gebakken lucht.

De reden voor verleggen is het overstuivende zand wat van het Noordzeestrand komt van de strandovergang aan het eind van het pad van 20, en de inspanning en kosten om dit steeds weer zandvrij/schoon te maken.

Er is door het ecologisch adviesbureau Zumkher een ecologisch “bureau rapport” geschreven waarin oude gegevens worden gebruikt.

lees meer.

 

One comment

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *