nieuws

Natuurbegraven, Bonnenpolder

 

Onlangs heeft een 2e gesprek met wethouder Eerdmans en Natuurbegraven Nederland b.v. (NBN) plaatsgevonden. Eerder was voorwaarde gesteld dat tijdens dit gesprek o.a. informatie verstrekt zou worden over het aantal graven en de locatie van de begraafplaats. Helaas is dit ook dit maal niet het geval geweest en werden er door NBN wederom slechts de zogenaamde voordelen van “natuurbegraven” genoemd.

Wethouder Eerdmans heeft NBN de opdracht gegeven uit te zoeken of de begraafplaats compleet buiten het zicht kan worden gerealiseerd. Een enorme uitdaging gezien de genoemde oppervlaktes en de 3 a 4 begrafenissen per dag die ook ditmaal bevestigd werden.

Hoewel er eerst nog over 80ha is gesproken werd er ditmaal 30ha genoemd.

Een snelle rekensom laat zien dat 30ha met 3 a 4 begrafenissen per dag al na 10 jaar vol ligt. Terwijl eerder aangegeven is dat het hele proces 30 jaar zou duren. Deze 30ha lijkt ons dan ook een onrealistische oppervlakte. Het is al enorm, maar wij denken toch nog veel te klein om het betaalde bedrag terug te kunnen verdienen.

Omdat NBN de voortgang van de gesprekken met de bewoners stroef vind verlopen hebben zij een professional ingeschakeld om te bemiddelen. Het idee is dat er met behulp van drie zogenaamde “ateliers” (info avonden) samen met belanghebbenden een definitief plan wordt gevormd.

De wethouder heeft ons (“zorgen om de bonnen”) aangesteld als contactpersonen bij deze bemiddelingen en info avonden. Daarnaast zullen naar alle waarschijnlijkheid ook partijen als het Hoogheemraadschap Delfland en de gemeente aanwezig zijn.

Wij hebben inmiddels ook al een eerste verkennend gesprek gehad met bemiddelaar Frank van Vliet van APPM. We hoopten tijdens dit gesprek meer duidelijkheid te krijgen over het plan van NBN, maar ook dit is helaas niet gebeurd. Tijdens dit gesprek is meer uitleg gegeven over hoe en wanneer de info avonden zullen gaan plaatsvinden. De eerste twee nog voor de zomer en een erna. In September wil NBN hun definitieve plan aan de gemeente aanbieden.

Frank van Vliet heeft aangegeven dat de gemeente hun plan eerder zal goedkeuren als zij kunnen aantonen dat ze samen met de belanghebbenden tot een soort compromis gekomen zijn .

Wij hebben op onze beurt aangegeven dat we eerst details als het aantal graven willen weten, als we deelnemen aan deze ateliers. Dit omdat wij zonder aantallen onmogelijk een beeld kunnen vormen van de omvang en vooral de impact van een dergelijke begraafplaats. We weten immers grofweg wat er betaald is voor de 128ha in de Bonnenpolder; aan de hand van het aantal graven kunnen we de geloofwaardigheid van het plan van NBN eenvoudig toetsen.

Wij vragen ons dan ook sterk af of een tientallen hectare en tienduizenden graven tellend “compromis” überhaupt realistisch is.

Het zou ons niet verbazen als NBN de boel gefaseerd wil gaan inrichten.

Wellicht gokken ze op eerst 30ha en dan over 10jaar nogmaals. Ook Frank van Vliet sloot dit niet uit.

Wij denken nog altijd dat gezien de betaalde koopsom het onmogelijk is om een dergelijk grote begraafplaats buiten het zicht te realiseren. Het gebied zal immers ook met 1.3m opgehoogd moeten worden. Dit alleen al zorgt er voor dat er ergens tussen de 400.000 en 1 miljoen kuub zand naar de Bonnen gebracht zal moeten worden. De Bonnen worden een enorme bouwplaats.

De Bonnen zullen slechts gedoopt worden als grootste “natuurbegraafplaats” van Nederland, binnen het dichtstbevolkte gebied nota bene.

Ook de negatieve gevolgen zoals de grond- en oppervlakte water verontreiniging en sfeer worden door NBN veel te rooskleurig weergegeven. Wij denken dat de tuinders in de problemen zullen komen bij controles op schadelijke stoffen. De vraag is dan wie daarvoor op gaat draaien.

Met vriendelijke groet,

“Zorgen om de Bonnen”

 

Lees ook;

https://www.nrc.nl/nieuws/2017/03/03/grafstemming-heerst-in-de-hoekse-bonnenpolder-7043457-a1548443

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *