nieuws

Zandhagedis schermen bij rechter

Principes zijn belangrijk. De groene zandhagedis schermen zijn na 1 jaar brieven schrijven eindelijk in januari 2017 verwijderd. Mede door toedoen van de PvdD in Amsterdam.  De schermen waren illegaal neergezet tijdens een juridische procedure. Hoewel ze nu weg zijn stappen we uit principe toch naar de rechter om toekomstige gelijkwaardige situaties te vermijden. Wij verschillen met de provinciale handhavingsdienst van mening of deze schermen nu wel of niet legaal zijn neergezet.

Lees er hier meer over. 

Waterleidingduinen fietspad

Het fietspad in de Waterleidingduinen gaat definitief niet door. Stichting Natuurbelang heeft hier 8 jaar voor gestreden. In 2009 werden 14.406 handtekeningen van wandelaars en bezoekers aangeboden aan de wethouder van Amsterdam en aan Provinciale Staten van Noord-Holland. Dat mocht niet baten, het fietspad door de Waterleidingduinen werd toch aangenomen door de Amsterdamse raad. Groot verzet bleef er en juridische procedures volgden. Een tracé dat de klankbordgroep voorstelde sneuvelde al voordat de vergunning kon worden aangevraagd. Een vergunning voor een iets ander tracé is uiteindelijk door de rechter op 6 december 2016 vernietigd.

Read More

Natuurbegraven, Bonnenpolder

 

Onlangs heeft een 2e gesprek met wethouder Eerdmans en Natuurbegraven Nederland b.v. (NBN) plaatsgevonden. Eerder was voorwaarde gesteld dat tijdens dit gesprek o.a. informatie verstrekt zou worden over het aantal graven en de locatie van de begraafplaats. Helaas is dit ook dit maal niet het geval geweest en werden er door NBN wederom slechts de zogenaamde voordelen van “natuurbegraven” genoemd.

Read More

Bomenkap Waterleidingduinen

 Waternet maakt bosvisie bekend.

April 2017.

Dood en levend hout dient het natuurbos, niet de vermolmde bankjes van de recreant.

Waternet heeft in april 2017 de bosbeheer visie bekendgemaakt. Hierover is al in 2016 met Natuurbelang en bijna alle natuurorganisaties overleg geweest. Er was meteen al een aantal kritiek punten. In de loop van 2016 is er met die kritiek weinig gedaan, er geen verder overleg geweest met de klankbordgroep

lees verder…

bosbeheervisie 2017-2027